Optimering av ekonomiprocesser

 

Optimering av ekonomiprocesser handlar om att identifiera vilka befintliga aktiviteter som är värdeskapande och vilka som inte är det.

  • Hur kan man effektivisera aktiviteter som är värdeskapande och hur gör man sig av med de aktiviteter som inte skapar värde?
  • Finns det aktiviteter som skulle kunna automatiseras med hjälp av en administrativ robot (RPA)?
  • Finns det aktiviteter som skulle kunna byggas bort med hjälp av systemintegrationer?
  • Finns det aktiviteter som faktiskt inte längre behövs om man verkligen utmanar?
  • Hur hanterar man medarbetarna på en ekonomifunktion i samband med stora förändringar?

Många gånger handlar det om att hitta ett nytt förhållningssätt till processer som funnits på plats under lång tid. Vår roll är att utmana utan att underskatta de utmaningar som finns i alla organisationer.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.