Catrine Backman

Rådgivningskonsult

catrine.backman@meritmind.se
Telefon: 076-191 29 45

 
Catrine Backman
 
Catrine Backman

Catrine Backman

Rådgivningskonsult

catrine.backman@meritmind.se
Telefon: 076-191 29 45

Jag arbetar som rådgivningskonsult inom ekonomistyrning, koncernrapportering och processeffektivisering inom ekonomiområdet.

Jag arbetar med organisationsförändringar och förändringsledning samt har erfarenhet av Shared services med fokus på gränssnitten mellan verksamheten och stödfunktioner.

Med stöd i min erfarenhet från olika linjeroller i kombination med konsultrollen vill jag hjälpa företag att utifrån sin strategi förbättra sin styrning, organisation och processer på ett pragmatiskt och förankrat tillvägagångsätt.

 

Expertis

» Styrning och uppföljning kopplat till företags strategi och som är relevant för medarbetarna

» Ett relevant beslutsstöd för chefer på alla nivåer kopplat till koncernens styrmodell

» Roller och ansvar som på bästa sätt stödjer företagets affär

» Effektiva och automatiserade bokslut- och rapporteringsprocesser