Inger Stockhaus

Rådgivningskonsult

inger.stockhaus@meritmind.se
Telefon: 076-417 68 55

 
Inger Stockhaus
 
Inger Stockhaus

Inger Stockhaus

Rådgivningskonsult

inger.stockhaus@meritmind.se
Telefon: 076-417 68 55

Med lång erfarenhet som controller, ekonomichef och som konsult från framför allt tillverkande bolag i multinationella koncerner så är jag väl bekant med många av de frågor som dyker upp inom ekonomifunktionen. I min roll som konsult vill jag hjälpa företag att lösa dessa frågor på ett effektivt sätt.

Jag har arbetat med förändringar av det administrativa arbetsflödet och med mappningar av processer, med organisationsfrågor och med outsourcing samt med införande av rutiner och verktyg för bokslut, uppföljning och analys samt budget- och prognosarbete.

Som controller ingick det i min roll att göra den ekonomiska uppföljningen av större projekt och att göra analyser av beläggning, varianser och timtaxa i produktion samt lagerredovisning.

Jag är väl förtrogen med managementrapportering och lägger fokus på kvalitet, relevans och effektivitet.

 

Expertis

» Relevant och korrekt beslutsstöd för chefer på alla nivåer

» Kompetent och kostnadseffektiv organisation

» Processer i linje med vad som är ”best practice”

» Administrativa processer och system, framför allt i tillverkande industri, i produktionsmiljö