Johan Bruce

Rådgivningskonsult

johan.bruce@meritmind.se
Telefon: 070-864 11 51

 
Johan Bruce
 
Johan Bruce

Johan Bruce

Rådgivningskonsult

johan.bruce@meritmind.se
Telefon: 070-864 11 51

Jag har arbetat som rådgivningskonsult på Meritmind sedan 2016 och har över 15 års erfarenhet som chef i olika ekonomiroller; CFO, ekonomichef, controllerchef och redovisningschef. Utöver detta har jag även praktiskt jobbat med de flesta ekonomiprocesser och kan enkelt se processflöden och förändringsbehov.

I mina roller som chef eller medlem i ledningsgrupp har ansvaret för utveckling och förbättring alltid legat i fokus.

Min roll som rådgivningskonsult är inriktad främst mot ekonomi- och verksamhetsstyrning där kartläggning, förändring och nya processer prioriteras. Min erfarenhet är även riktad mot företagens planeringsprocesser eller vid projektledning för implementation av rutiner och system.

 

Expertis

» Identifiera förbättringsbehov

» Skapa modeller och flöden för ekonomistyrning

» Implementera finansiella processer och system

» Affärstöd vid företagsförändringar

» Projektledning i samtliga ovanstående områden