Lars Rosengren

Rådgivningskonsult

lars.rosengren@meritmind.se
Telefon: 076-834 02 31

 
Lars Rosengren
 
Lars Rosengren

Lars Rosengren

Rådgivningskonsult

lars.rosengren@meritmind.se
Telefon: 076-834 02 31

Jag arbetar som rådgivningskonsult på Meritmind och har arbetat med verksamhetsstyrning under +20 år i olika roller. Fokus har hela tiden varit att få styrningen att fungera optimalt i verksamheten. För att det ska vara möjligt krävs en grundläggande förståelse för ekonomiska samband, men än viktigare förmågan att förstå vad som motiverar olika individer i en organisation och deras möjlighet att anpassa sig till förändring.

Mina erfarenheter har jag skaffat tillsammans med kundernas projektmedlemmar och kollegor i olika förändringsprojekt genom åren.

Min främsta kompetens är att införa bättre modeller för analys över nettolönsamhet per kund och produkt. Med kostnad per process och definierade kostnadsdrivare får alla i en organisation en bättre insikt i vad som påverkar lönsamheten och vad som kan göras för att förbättra den.

Jag har varit projektledare/ design-ansvarig för +50 projekt inom lönsamhetsoptimering. Många med en utgångspunkt från Activity Based Costing (ABC) metodik och som inkluderat olika programvaror som stöd för detta (Prodacapo, SAP PCM, SAS ABM, Profitmodeler, m fl).

Framförallt tycker jag att det är väldigt roligt att kunna hjälpa företag att genomföra sin strategi, affärsplan och att nå sina mål.

 

Expertis

» Utveckla ekonomistyrningsmodeller som leder till verksamhetsförbättringar

» Bättre modeller för nettolönsamhetsanalyser av kund, produkt, tjänst, leverantör, kanal

» Organisation och processutveckling

» Strategy management, Balanced Scorecard, KPI:er, nyckeltal

» Planering, budgetering, prognos

» Förändringsledning, Change management