Nina Sjödin

Rådgivningskonsult

nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

 
Nina Sjödin
 
Nina Sjödin

Nina Sjödin

Rådgivningskonsult

nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

Jag har bred erfarenhet inom strategiska och operativa frågor inom ramen för ekonomi, IT och övriga administrativa frågor på chefsnivå.

Jag brinner för förändringsarbete och har lång erfarenhet som ledare/coach i förändringsarbete och varit medlem i flertalet ledningsgrupper.

Djup grundkunskap och perspektiv på både ekonomi och verksamhetsfrågor genom utbildningar i ekonomi och ledarskap.

Jag har förmågan att visualisera och kommunicera siffror på ett pedagogiskt och entusiasmerande sätt för verksamhetens förståelse och ser verksamheten från olika perspektiv med tanke på min bredd av olika roller.

 

Expertis

» Ekonomiavdelningen från stabs stöd till businesspartner

» Från strategi till operativ handling, change management

» Relevant och korrekt beslutsstöd för chefer på alla nivåer

» Skapa kompetent och kostnadseffektiv organisation

» Processer i linje med vad som är ”best practice”

» Digital omställning i organisationer

 
 
 

Kundreferenser

 
checkbox

"En stor framgångsfaktor i ett implementationsprojekt av nytt affärssystem är att det finns en bra mottagare hos kunden. Nina Sjödin från Meritmind, med sin breda och djupa kunskap i både ledarskap, ekonomi och administrativa rutiner, drev projektet från Jernkontorets sida på ett strukturerat och positivt sätt. Nina var lyhörd för organisationens behov och önskemål men kunde även, på ett objektivt sätt, se möjligheterna till förbättringar och effektivisering. Mycket värdefullt för kunden!"

Cilla Holmberg, Projektledare PrimeQ leverantör av Xledger

 
checkbox

"Meritminds förstudie och projektledning har varit avgörande för det här systemskiftet lyckades på så kort tid. Nina som projektledaren heter har fått så mycket positiv feedback både från oss internt men också från systemleverantören PrimeQ."

Stefan Högfeldt, Administrativ direktör, Jernkontoret