Nina Sjödin

Rådgivningskonsult

nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

 
Nina Sjödin
 
Nina Sjödin

Nina Sjödin

Rådgivningskonsult

nina.sjodin@meritmind.se
Telefon: 070-386 40 06

Jag har bred erfarenhet inom strategiska och operativa frågor inom ramen för ekonomi, IT och övriga administrativa frågor på chefsnivå.

Jag brinner för förändringsarbete och har lång erfarenhet som ledare/coach i förändringsarbete och varit medlem i flertalet ledningsgrupper.

Djup grundkunskap och perspektiv på både ekonomi och verksamhetsfrågor genom utbildningar i ekonomi och ledarskap.

Jag har förmågan att visualisera och kommunicera siffror på ett pedagogiskt och entusiasmerande sätt för verksamhetens förståelse och ser verksamheten från olika perspektiv med tanke på min bredd av olika roller.

 

Expertis

» Ekonomiavdelningen från stabs stöd till businesspartner

» Från strategi till operativ handling, change management

» Relevant och korrekt beslutsstöd för chefer på alla nivåer

» Skapa kompetent och kostnadseffektiv organisation

» Processer i linje med vad som är ”best practice”

» Digital omställning i organisationer