Sofia Björklund

Rådgivningskonsult

sofia.bjorklund@meritmind.se
Telefon: 070-166 08 82

 
Sofia Björklund
 
Sofia Björklund

Sofia Björklund

Rådgivningskonsult

sofia.bjorklund@meritmind.se
Telefon: 070-166 08 82

Det är spännande tid vi lever i där affärsmodeller utvecklas och förändras allt snabbare. Då är det viktigt att ekonomifunktionens processer, verktyg och modeller även utvecklas för att på bästa sätt stödja affären.

Mina drivkrafter är att hjälpa företag och människor med att lyckas uppnå uppsatta mål och de senaste 15 åren har jag arbetat med projektledning, processkartläggning, förbättring och förändringsarbeten inom olika ekonomifunktioner.

 

Expertis

» Effektivisering av system- och ekonomiprocesser

» Strategisk planering och målstyrning

» Införande av BI stöd och nya arbetssätt

» Utveckling av styrmodell och beslutsstöd för chefer på olika nivåer