Stefan Kesak

Rådgivningskonsult

stefan.kesak@meritmind.se
Telefon: 073-654 42 49

 
Stefan Kesak
 
Stefan Kesak

Stefan Kesak

Rådgivningskonsult

stefan.kesak@meritmind.se
Telefon: 073-654 42 49

Hur arbetar din organisation för att nå strategiska mål i strävan mot er vision i en ständigt föränderlig värld? Hur får ni medarbetarna att känna sig delaktiga i strävan mot de gemensamma målen?

Det kan tyckas vara frågor för styrelserummet. Men oavsett om det handlar om större förändringsprojekt eller punktinsatser för att åstadkomma förbättringar i mindre processer så är min ambition den samma. Att hjälpa dig och din organisation att närma er visionen.

Med erfarenhet från ledande- och specialistroller inom ekonomiområdet samt från projektledarroller som konsult med fokus på ekonomi- och verksamhetsstyrning, är jag väl bekant med de flesta ekonomiprocesserna och frågor som brukar dyka upp. Jag har även erfarenhet av systemupphandling och implementering.

Med energi och struktur hjälper jag dig och din organisation att nå projektmålen!

 

Expertis

» Identifiera utvecklingsområden

» Planering, prognostisering och målstyrning

» Finansiell- och verksamhetsrapportering

» Datastruktur och systemimplementation