Implementera ett ABC-verktyg

Lars Rosengren och Johan Bruce arbetar som rådgivningskonsulter, vilket innebär att de arbetar parallellt med olika förändringsprojekt hos Meritminds kunder i hela Sverige.

Tillsammans är de just nu på ett uppdrag hos en kund som arbetar med avfallshantering. Målet är att implementera ett ABC-verktyg för kalkylering av externa kundpriser samt uppföljning av tjänster, kunder och försäljningskanaler.

Berätta om uppdraget och vad ni har för roller

 Lars: Kundens styrmodell behöver förbättras då de idag saknar information om kund- och produktlönsamhet. Kort sammanfattat behöver kunden i huvudsak få fram information om vad de tjänar pengar på och vilket resultat de har för de olika avfallstyperna. Min uppgift har varit att skapa en modell som gör det möjligt att mäta lönsamhet på avfallstyper och beräkna vad det kostar att hantera dem. Rekommendationen som vi gav var att implementera ett ABC-verktyg som ska leverera den här informationen. Det innebär också nya roller och nya ansvarsområden som ska in i den nya styrmodellen. I och med implementation av en ny styrmodell, behöver vi framåt även se över en ny redovisningsmodell.  

Johan: Min roll är att samordna, dokumentera och ge input i projektet baserat på min erfarenhet i olika linjeroller. Jag tar fram detaljerade projektplaner för genomförande både på kort och lång sikt.  

Vad innebär det för konkreta arbetsuppgifter?

 Lars: Samla information och sedan sitta och klura och fundera hur jag ska använda informationen och utifrån den skapa en kalkylmodell så att de får ut ny värdefull information. Jag har intervjuat många anställda hos kunden för att få reda på vad de gör och vad det finns för olika aktiviteter och processer. Samtidigt jobbar jag mycket med att förankra det nya tänket i företaget genom workshops.

Johan: Inledningsvis gick jag igenom det nuvarande affärssystemet Agresso samt faktureringssystemet Future ur ett redovisningsperspektiv. Från analysen skulle jag ge förslag på förändring i befintlig redovisningsmodell och kontosträng och utröna möjligheterna till att förändra prissättningsmodellen i Future så antalet taxakoder reduceras och anpassas till ett marknadsbehov. Mitt arbete ska också underlätta att transaktioner och kombinationer av rapporterad data är anpassad till kalkylverktygets behov och möjligheter.

Hur går det hittills? Är kunden nöjd?

Lars: Jag var där i första fasen men upptäckte tidigt att projektet behövdes förstoras så vi planerade om, gjorde en ny förstudie och i samma veva kom Johan in. Därefter kom vi fram till en rekommendation och nu väntar vi på att verkligen få sätta igång. Uppdragsgivaren är en pådrivande vd som har förstått att projektet är strategiskt viktigt för dem. Man märker också hos många nyckelpersoner på företaget att de längtar efter den här typen av information. När de nu har insett att det går att få, är många ivriga att få tillgång till den nu, nu! När vi presenterade lösningen för ledningsgruppen fick vi stående ovationer, vilket säger rätt mycket om hur uppskattat och efterlängtat projektet och verktyget är.

rådgivningskonsulter

Kort sammanfattat behöver kunden i huvudsak få fram information om vad de tjänar pengar på och vilket resultat de har för de olika avfallstyperna.