RPA - Digital medarbetare?

Digital transformation kräver grundläggande kartläggning för att lyckas. Svenska företag hamnar efter i digitaliseringen och mer än hälften har en oklar digital strategi.

 
 

Nyckel till framgång ligger inte i tekniken

Vår erfarenhet av förändringsprojekt oavsett vilken teknik eller system som används är att den mest kritiska framgångsfaktorn är att ha koll på sina nuvarande processer och vad ni vill uppnå.  Vad fungerar och vad fungerar sämre idag? Vilka flaskhalsar ser ni i order to invoice, lönehanteringen eller bokslutsprocessen? Se grundarbetet med att kartlägga era processer som den viktigaste investeringen i förändringsarbetet.

 

Kan vi hjälpa ditt förändringsprojekt bli framgångsrikt?

Kontakta oss här

 

Vad är Robotic Process Automation - RPA?

 

En mjukvara

  • Åtkomst via användargränssnittet
 

Standardiserade processer

  • Programmeras att utföra moment i standardiserade processer
 

Dygnet runt

  • Arbetar dygnet runt
  • Skalbart
  • 3-5 gånger snabbare än människan
 
 

Vad kan vi på Meritmind hjälpa er med i er Digitala resa?

Vi hjälper allt från mindre bolag till större koncerner med att strukturera upp sin digitaliseringsresa oavsett om ni står inför uppstart eller kanske behöver hjälp att komma vidare. Vi har koll på system och lösningar och samarbetar gärna med olika systemleverantörer MEN vi är oberoende och inte knutna till någon särskild. Detta för att kunna erbjuda det bästa utifrån varje enskild kunds behov.

 
 

Kartlägga processer och stötta i urvalet
Bistå i arbetet med kravställning och välja leverantör
Vara er projektledare vid en implementation
Öka kunskapen om robotics
Rådgivare i förändringarbetet
Rekrytera medarbetare med kompetens och egenskaper som behövs

 

checklista BPA / automatiseringsprojekt

Checklista för uppstart av RPA/ automatiseringsprojekt

Innan man påbörjar sin digitaliseringsresa är det viktigt att målsättningen med vad den ska leda fram till är tydlig.

DIGITALISERINGSRESAN - TÄNK PÅ DETTA!

ordlista digitalisering

Från automatisering till AI

Digitalisering, automatisering och robotisering används ofta slarvigt och i stort sett synonymt men skillnaden är stor. Här ger vi en förenklad beskrivning av begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

LÄS OM BEGREPPEN

Paneldebatt: Digitaliseringsstress
Robotics för ekonomer i praktiken
Ny kompetens på ekonomiavdelningen?

Vill du veta mer? Kontakta oss.