Rullande prognoser
– ekonomistyrning i realtid

 

Majoriteten av de organisationer vi kommer i kontakt med skulle kunna öka sin affärsnytta genom att komplettera sin budgetprocess med en process för prognostisering.

Rullande prognoser erbjuder möjligheten att kontinuerligt uppdatera mål- och jämförelsetal med den senaste informationen om företaget och marknaden.

Resultatet blir levande jämförelsetal, bättre koll på verksamheten och en inte lika tidskrävande process.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.