Rullande prognoser

Släpp årsbudgeten och gå över till rullande prognoser

 

Inför varje årsslut kommer åter det tunga budgetarbetet i fokus. Genom att använda rullande prognoser kan man slippa det. Då jämför du ditt utfall med senaste prognos, istället för mot budget och gentemot utfall tidigare år. Det ger dig bättre framtidsinsikt kontinuerligt då förutsättningarna i världen förändras allt snabbare och den lagda årsbudgeten snabbt blir irrelevant.  Passa på att skapa en effektivare planeringsprocess som fokuserar på senaste informationen era medarbetare har om framtiden.

Vad innebär rullande prognoser?

Man prognosticerar varje månad för ett tidsintervall, vanligt är 12 eller 18 månader framåt. Vilket innebär att man hela tiden har exempelvis en 18 månaders prognos om framtiden. Varje månad gör du om prognosen för kommande tidsintervallet.

 
 

Fördelar med rullande prognoser?

 • Skapar en bättre prognos då den kan ändras varje månad beroende på framtidens verkliga utveckling
 • Fokus på framtiden istället för att bara analysera vad som hänt
 • Du blir duktig på att prognosticera eftersom du hela tiden övar på det
 • Ger dig en enklare och snabbare budgetprocess

Några saker att tänka på

 • Hur ofta och hur långt fram vill vi prognosticera, 12 eller 18 månader?
 • Vad har vi för drivare?
 • Kan verksamheten prognosticera själv eller behöver de stöd av ekonomi?
 • Hur når vi våra mål och hur mäter vi måluppfyllnad?
 • Ska vi använda operationella metoden eller finansiella metoden?
 • Ger våra nuvarande system rätt stöd i denna förändring?
 
 

Hur kan vi hjälpa er?

 • Vi utför en genomlysning av ert nuvarande läge med både budget och prognos där vi kartlägger processen, systemstöd, personer involverade, brister och styrkor som resulterar i en nuläges-rapport.
 • Utifrån nulägeskartläggningen kommer vi gemensamt fram till ert önskade läge vilket ligger till grund för vår rapport med konkreta förbättringsförslag för att nå dit.
 • En viktig del för att lyckas med en implementering av ett nytt arbetssätt är att få med sig personalen.
 • Vi hjälper er med kravställning och upphandling av system anpassade efter era behov.
 

Vill du veta mer? Kontakta oss.