Upphandling och implementation av systemstöd

 

Systemskifte - objektivt beslutsstöd inför upphandling

Att ha full koll på verksamhetens processer och flöden är avgörande när ett nytt systemstöd ska implementeras. Detta är viktigt, inte minst för att kunna välja rätt system eller lösning för era behov.

På dagens globaliserade marknad kan valet för att effektivisera bokslutsprocessen stå mellan en outsourcad lösning utomlands, ett shared service center eller kanske till och med en roboticslösning. Valet beror på hur väl du kan definiera processerna och vad som skulle kunna automatiseras.

Ofta finns det inte tillräckligt med intern tid för att kartlägga behov och upphandla rätt lösning. Vi på Meritmind hjälper dig med att kartlägga hela verksamhetens processer och dessutom att analysera vilka delar som tillför värde och vilka delar som inte gör det för att du ska ha ett beslutsstöd du kan känna dig trygg med vid upphandling.

Vi känner till de flesta leverantörer av programvaror inom ekonomistyrning på marknaden och samarbetar gärna i olika former. Vi ser det som en förutsättning att vara oberoende för att kunna garantera dig som kund det mest objektiva beslutsunderlaget.

Meritmind kan också fungera som ett stöd när systemet eller lösningen väl ska implementeras.

Leverantörens projektledare överöser ofta med att-göra-punkter som blir svåra för organisationen att leverera på. Då är det bra med en extern oberoende projektledare som kan agera som en länk med systemleverantören. En person som kan hålla ihop hela projektet och koordinera alla aktiviteter.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss.