Förändringsprojekt startar i huvudet

Utvecklingen av begreppet förlustaversion var en av anledningarna till att Daniel Kahneman fick Nobelpriset i ekonomi. Begreppet kan sammanfattas med att ”dåligt är starkare än bra”, eller ”människan tycker sämre om en förlust än en utebliven vinst”. Dåliga känslor, dåliga kollegor och dålig feedback påverkar mer än bra känslor, bra kollegor och bra feedback. Dåliga nyheter bearbetas noggrannare än goda. Jaget är mer motiverat att undvika negativa självbilder än att bejaka goda. Negativa intryck och stereotyper uppstår och håller sig kvar lättare än goda.

Detta är samma mekanismer som gör att många av oss fokuserar på en negativ sak som har hänt under dagen när vi ska somna istället för att tänka på någon av alla positiva saker som har hänt (och som troligtvis även är fler till antalet).

Det är sannolikt detta som gör att jag t.ex. gruvar mig inför för att skriva bloggposter; rädslan över att få en negativ kommentar är starkare än önskan att få tre positiva. Eller varför jag drar mig för att verkligen ta initiativ till den där lunchen med den gamla kompisen; rädslan för att hen inte vill och bara tycker att jag är påträngande, eller ännu värre, inte ens kommer ihåg mig, är starkare än önskan att det blir en bra lunch och en förnyad relation.

En variant på samma fenomen finns inom djurvärlden. När två djur bråkar om samma revir är det nästan alltid revirinnehavaren som står som segrare; djuren kämpar hårdare för att undvika en förlust än för att skaffa sig en vinst.

Många typer av förändringsprojekt tenderar ofta att ta väldigt mycket energi och vara svåra att genomföra. En stor bidragande orsak; individers rädsla för att få det sämre är starkare än drivkraften att få det bättre.

Om vi nu känner till allt detta; vad kan vi göra för att flytta vårt fokus från det negativa till det positiva? Vad kännetecknar de personer som inte tar till sig negativ kritik i samma utsträckning som andra? Det finns självklart inga patentsvar på dessa frågor. Mina egna knep som jag försöker använda mig av är:

  • Bli medveten om vad som begränsar dig vid olika situationer.
  • Våga vara sårbar (inte i betydelsen svag utan som i öppen och ärlig) och våga fråga och ta emot råd
  • Ta hjälp vid större förändringsarbeten
  • Fokusera på sådant som ger dig energi och undvik så mycket som möjligt sådant som bara tar

Vad är det då för förändringsprojekt? Det är bara du som vet vilket som är just ditt eller din organisations. Mitt är bland annat att låta det positiva ta överhanden generellt och en del av träningen kommer att vara att ignorera de negativa kommentarerna till detta blogginlägg och fokusera på de (eventuella) positiva och våga boka in den där lunchen…

 Flera av exemplen ovan är hämtade från Daniel Kahnemans bok ”Tänka, snabbt och långsamt” som för övrig är en bok som jag verkligen kan rekommendera om ni vill få insikt i hur psyket kan fungera. Begreppet ”sårbar” behandlar t.ex. Brené Brown utförligt i sin bok ”Mod att vara sårbar”.

Skrivet av: Andreas Bernlind