Öka affärsnyttan via ett RPA-projekt

Intresset för automatisering är stort och flera företag ser bland annat över att implementera RPA (Robotics Process Automatisation) för att automatisera processer som är manuella, repetitiva och regelstyrda. Detta för att öka affärsnyttan med kortare ledtider och bättre kvalitet av processerna, samtidigt som medarbetarna får mer tid för analys och reflektion. Men för att lyckats frigöra de orealiserade potentialerna och verkligen öka affärsnyttan är det viktigt att ett RPA-projektet kombineras med djupgående analys och förbättring av affärsprocesserna.

Sara Kjellnäs,
interimskonult

Annars missar företaget möjligheten att drastiskt förbättra processresultat, kvalitet och kostnader. I artikeln “Before Automating Your Company’s Processes, Find Ways to Improve Them” i Harvard Business Review skriver Thomas H. Davenport och David Brain om just detta;”The companies we have seen achieve the greatest success in deploying RPA are those who combine it with the disciplines of process redesign and continuous improvement.” För ett lyckat implementationsprojekt krävs alltså en omfattande kartläggning, men det är likvärdigt viktigt att förbättra processerna både innan och efter implementationen. Det är bland annat därför vi på Meritmind rekommenderar att de som ansvarade för processen före robotiseringen även måste fortsatt äga processen även när roboten genomför den, då de har bäst förståelse för processen och kan utveckla den.

I samma tidskrift skriver Ravin Jesuthasan och John Boudreau i sin artikel ” How to Break Down Work into Tasks That Can Be Automated” om olika exempel på hur företag kan dela upp detaljerna i en process i olika kategorier. Dessa kategorier används sedan för att identifiera hur företaget på bästa sätt kan använda automatisering till specifika uppgifter i processerna, samt öka förståelsen för hur processerna är sammansatta. Genom att fokusera på processförbättring och innovation ger en RPA-automatisering betydligt högre affärsnytta, än som enbart ett enkelt verktyg för att automatisera en specifik uppgift. I artikeln skriver de att; ”It’s certainly true that RPA can yield substantial savings without delving into the details of processes. However, RPA-enabled process transformation can bring a much higher level of performance and value. RPA in which the “P” stands for process improvement or innovation is a much more valuable tool than simple task automation.”

Vill du veta mera om RPA och vad Meritmind kan göra för ditt företag? Kontakta gärna oss på Meritmind så berättar vi mer! Våra RPA-utbildade interimskonsulter och rådgivningsavdelning kan hjälpa vid en eventuell robotiseringsprocess, samt övergripande effektivisering av era administrativa processer.

 

Källa:
https://hbr.org/2018/06/before-automating-your-companys-processes-find-ways-to-improve-them?referral=03759&cm_vc=rr_item_page.bottom

https://hbr.org/2019/02/how-to-break-down-work-into-tasks-that-can-be-automated

 

Skrivet av: theresesvanborg