Webbseminarium om nyckeltal

Measure successI förra veckan var det dags för ett nytt webbseminarium hos Meritmind. Den här gången var det en förkortad version av det seminarium om värdebaserad styrning och nyckeltal som vi genomförde i ett antal städer i slutet av mars.

Hur kan ett företag välja ut de nyckeltal som ger bäst beslutsstöd utifrån ett värdeperspektiv där både operationella och finansiella områden täcks in i samma helhetsstruktur? Med en struktur och metod där företagens affärsmål på olika nivåer bryts ned i relevanta frågor som behöver svar, skapas underlag för vilka nyckeltal/KPI’er (=svar) som bör väljas.

När nyckeltalen kan sorteras in i en tydlig struktur, som dessutom även passar in på hur omvärlden ser på ett företag, skapas transparens och ökad förståelse för vad som skapar värde inom alla delar av företaget.

Vi fick ett stort gensvar med 74 deltagare under det livesända webbseminariet och av kommentarerna efteråt att döma verkade deltagarna mycket nöjda med innehåll och framförande.

Nu finns en inspelad version på vår hemsida.

Webbseminarier är ett sätt för oss att snabbt nå ut med ett kortfattat budskap till ekonomer som har ont om tid. Många har dessutom lång resväg till de fysiska seminarier som vi genomför och då kan ett webbseminarium vara ett bra alternativ. Vi kommer under året att fortsätta med både seminarier och webbseminarier inom andra områden som är av intresse för er ekonomer.

Skrivet av: Lars Rudbäck