Optimera för lönsamhet (white paper)

Vi tror att alla företag vill göra bra affärer, d.v.s. sådana som är lönsamma över en längre tidsperiod. Vilka kunder och produkter man tjänar respektive förlorar pengar på blir därför avgörande information för att kunna styra mot de affärer som är mest lönsamma. Genom att ta reda på resultatet på sista raden, nettoresultatet, på enskilda kunder produkter, tjänster och leverantörer, skapas förutsättningar för att öka verksamhetens lönsamhet.

Vi har skrivit ett white paper som hjälper dig att komma igång med att skapa en modell för att styra verksamhetens kostnader och intäkter.

Fyll i formuläret nedan för att ladda ner ditt white paper.

Skrivet av: Anders Hermansson

White papers

Digitalisering (video)

Tidningsrubrikerna skriker ”Digitalisera eller dö!”. Affärsmodeller ifrågasätts på fundamental nivå. Yrken försvinner och ersätts av robotar. Kommer vi ekonomer behövas framöver? Vad ska vi göra? Känner du att det är svårt att veta hur digitaliseringen kommer att påverka ditt arbete som ekonom? Är det svårt att komma med bra svar när ledningen frågar vad ni på ekonomisidan gör på digitaliseringsområdet?

Hållbarhetsredovisning – Vad det nya lagkravet innebär

EU har beslutat om ett nytt direktiv rörande rapportering av hållbarhet och mångfaldsinformation, som ett steg för att säkerställa att europeiska företag är konkurrenskraftiga och transparenta inom hållbarhetsområdet. Direktivet har nu implementerats i svensk lagstiftning och kommer att träda i kraft den 6 december 2016. Har du koll på vad detta kommer att innebära för ert företag?

Ledarskap för lönsamhet (video)

Hur ska du forma ett ledarskap som ökar fokus på lönsamhet? I denna video presenterar vi en modell som gör det möjligt.

Lönsamhetsoptimering (video)

Hur ska du få hela verksamheten att fokusera på lönsamhet? I denna video presenterar vi en modell som gör det möjligt.

Effektivare bokslut (video)

Levererar ert bokslut det som efterfrågas av organisationen? Och efterfrågas det som levereras? Filmen vänder sig till dig som har ett intresse att utveckla och effektivisera er bokslutsprocess utifrån både ett operativt och ett legalt perspektiv.

Styr med rätt nyckeltal (video)

Hur vet du att du använder nyckeltal som är relevanta för uppföljningen av din egen verksamhet? Mäter dina nyckeltal de områden som skapar mest värde? På vårt inspelade webbseminarium går vi igenom en struktur och ett synsätt utifrån ett värdeperspektiv.

Automatisera årsredovisningen (video)

Till Meritminds seminarium "Så automatiserar du årsredovisningsprocessen" (mars 2015) bjöd vi in tre leverantörer som visade sina lösningar och genomförde rundabordssamtal med deltagarna. Vi passade på att be dem presentera sina lösningar och svara på några frågor.

Så rekryterar du träffsäkert (guide)

Att rekrytera är ofta en utmaning eftersom det skall göras antingen under tillväxt eller då man skall ersätta någon som slutat. Båda situationerna är en utmaning i sig. Vår guide tar upp viktiga punkter som är bra att tänka på när man ska rekrytera.

Så får du ut maximalt från konsulten (guide)

Att anlita en konsult är ofta en stor investering, därför tror vi att du redan från start vill få ut maximalt från din konsult. Ta del av våra sju tips här!

Optimera för lönsamhet (white paper)

Läs vårt white paper som hjälper dig att komma igång med att skapa en modell för att styra verksamhetens kostnader och intäkter.

Visa alla