Checklista för uppstart av RPA/ automatiseringsprojekt

 

Innan man påbörjar sin digitaliseringsresa är det viktigt att målsättningen med vad den ska leda fram till är tydlig. För veta vad som kan effektiviseras krävs god insikt i hur de befintliga arbetsrutinerna och processerna ser ut.

1. Vad passar oss bäst?

Vilken typ RPA lösning skulle passa er ekonomifunktion bäst? Alternativen är många så läs på eller ta in extern expertis som kan kartlägga era behov så att ni väljer en RPA lösning som passar er verksamhet. Ofta är arbetet att kartlägga befintliga processer och rutiner så pass tidskrävande att man med fördel behöver en extern projektledare för att driva arbetet.

2. Varför? Vision och mål med robotiseringen

Anledningen till att implementera en RPA-lösning som effektiviserar rutinarbete innebär antingen en reduktion av antalet medarbetare eller att de befintliga medarbetarna kan få möjlighet till utveckling och arbeta med andra mer värdeskapande arbetsuppgifter. Hur ska frigjorda resurser nyttjas?

3. Börja i liten skala och ”Fail fast”

Ett råd från dem som lyckats med sina RPA-implementationer är att börja med en enklare process som inte är affärskritisk och sedan skala upp allt eftersom. I början får man inte heller som chef vara rädd för att misslyckas. Men det gäller att ”fail fast” och gå vidare så att man inte fastnar i komplexa arbetsmoment som då riskerar att kosta tid, pengar och engagemang i onödan.

4. Engagera medarbetarna

Nyckeln till framgång i alla förändringsprojekt är skapa engagemang. Det krävs för att inte bara uppnå förståelse och acceptans utan också en varaktig beteendeförändring.

 

Vad är affärsnyttan med RPA

Tids & kostnadsbesparing

  • Frigörande av tid
  • Kortare Ledtider
  • Övertidsreducering

Ökad kvalitet & kontroll

  • 100% rätt
  • Snabbare Processkörning
  • Robotar arbetar 24/7

Bättre processefterlevnad

  • Mindre personberoende

Attraktivare arbetsgivare

  • Reducerad stress
  • Trevligare arbetsmiljö
  • Mindre tråkigt arbete

Vill du veta mer? Kontakta oss.