CFO 2020: En framtids­fokuserad visionär


Digitaliseringens framfart innebär många förändringar. Så även för bolagens ekonomichefer. När systemen tar hand om siffrorna måste CFO:n bli ännu mer affärsrelaterad och delta mer i digitaliseringsarbetet än vad som krävts tidigare. Här är arbetsuppgifterna CFO:n måste kunna hantera 2020.

Traditionellt ses ekonomichefen som en siffernisse som arbetar med bolagets bokslut och resultat. I och med digitaliseringens framfart kan dessa traditionella arbetsuppgifter nu enkelt utföras automatiserat.

Kommer detta göra CFO:n sysslolös? Nej, självklart inte. I vår snabbt föränderliga värld får CFO:n en allt viktigare roll. Men det gäller att tänka om lite grann.

Framtidsfokuserad istället för bakåtblickande

CFO:n kommer fortfarande vara den som har den bästa överblicken över dataflöden inom finans, sälj, marknadsföring och försörjningskedjor och när tiden inte längre behöver läggas på budget och bokföring kan dessa insikter förvandlas till värdefull kunskap.

Men för att detta ska ske måste CFO:n ta fram analyshjärnan och göra något bra av siffrorna som IT-systemen spottar ut.

CFO:n måste bli mer av en framtidsfokuserad affärsman än en kostnadsfokuserad och bakåtblickande kamrer.

Måste förstå affären

Att analysera siffrorna kräver helt andra kunskaper än tidigare. Det krävs dels en kunskap om dataanalys, men också en insikt och förståelse för affären, samt en vilja att delta i organisationsförändringar och att även driva dessa frågor.

Förstå behoven

För att förstå affären kan en CFO inte längre jobba i silos. Ekonomiavdelningen måste samarbeta med IT och andra avdelningschefer för att få insikter om hur digitalisering kan förbättra olika delar av verksamheten, vilka lösningar IT kan leverera och få en förståelse för vilka problem och behov som finns i bolaget.

CFO:n bör också arbeta nära företagets ledning för att kunna ta en mer strategisk roll och i ett tidigt skede vara med och fatta beslut i frågor som rör framtida organisationsförändringar och vara drivande i frågor rörande digitalisering. Först då finns möjlighet att på riktigt kunna analysera siffrorna och leverera värde till bolaget.

Deltag i digitaliseringsarbetet

Digitaliseringen kommer att påverka i stort sett alla organisationer. Digitalisering kräver dock investeringar och då det är upp till CFO:n att hitta de bästa finansieringsmöjligheterna. Därför ligger det i dennes intresse att ta mer ansvar för organisationens digitaliseringsarbete och tidigt vara involverad i detta arbete.

Vad bör en CFO kunna hantera 2020?

Framtidens CFO bör:

  • Kunna analysera och tolka data, eller rekrytera medarbetare som kan detta, t ex dataanalytiker och RPA-analytiker.
  • Vara beredd att ta hand om en digital medarbetare, dvs kunna hantera en robot på samma sätt som en människa.
  • Agera som partner för kärnaffären, bli ännu mer affärsrelaterad.
  • Vara drivande i digitaliseringen för att kunna ta en mer strategisk roll i organisationen.
  • Ha erfarenhet av stora förändringsarbeten och att ha viljan och modet att genomföra förändringar.
  • Vara proaktiv och våga satsa och fatta snabba beslut samt investera för att kunna förändra organisationen.
  • Vara en stark och involverande ledare och god kommunikatör.
  • Våga ställa frågor för att vara en relevant partner Vad är vår framtida strategi? Var är vi nu och vart ska vi?

Funderar du på hur ekonomiavdelningen ska organiseras eller letar du efter framtidens CFO? Kontakta oss gärna så hjälper vi dig!

Skrivet av: Mathias Johansson