”Det är viktigt att både konsult och kund gillar varandra”

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Varje dag får Meritmind in uppdrag från företag som har behov av att stärka upp sin ekonomifunktion med en kvalificerad ekonomikonsult. Men hur matchas konsultens kunskaper med uppdraget och hur säkerställs att både kunden och konsulten är nöjda? Vi har pratat med konsultchefen Linda Ekwing om hur hon arbetar för att hitta den bästa lösningen för båda parter.

Hur ser en vanlig dag ut för dig som konsultchef?

Mitt fokus är att matcha rätt konsult med rätt uppdrag. Det gör jag genom att ha en tät dialog med kund och konsult. I mötet med kunden är det viktigt att vara nyfiken och verkligen försöka förstå deras behov och hur jag kan hjälpa på bästa sätt.

Hur gör du för att hitta rätt konsult till rätt uppdrag?

Jag ansvarar för en grupp konsulter som alla har olika kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att ha en god förståelse för konsultens potential och önskemål om utveckling för att matcha hen med rätt uppdrag. När jag får in en kravprofil från en kund tittar jag efter vilka konsulter som passar bäst utefter deras specifika kompetens.

Hur gör du för att få konsulterna att trivas?

Jag tror på att ha en coachande inställning och vill se mig själv som en samtalspartner. Konsulterna ska känna trygghet från mig som chef även när de är ute på sina uppdrag. Här vill jag gärna finnas med som ett stöd hela vägen. Som chef, är det bästa som finns när konsulterna växer och utvecklas både som människa och i sin roll som konsult.

Har du kontakt med konsulterna när de är ute på uppdrag?

Jag träffar mina konsulter kontinuerligt och har även telefonkontakt och korta check-in/Teamsmöten med hela min konsultgrupp löpande. Vi ses också regelbundet i våra konsultträffar där vi utbyter erfarenheter och kunskaper med varandra.

Hur säkerställer du att både kund och konsult är nöjda?

När en konsult väl har kommit ut på ett uppdrag har jag alltid kontakt med både kund och konsult för att säkerställa att uppdraget löper på smidigt, att allt fungerar som det ska och att det inte dykt upp några problem. Det är viktigt att både kund och konsult gillar varandra.

Berätta lite mer om din bakgrund, hur blev du konsultchef?

Jag har tidigare arbetat både som controller och ekonomikonsult. Det gör att jag kan relatera till och förstå både kundernas och konsulternas utmaningar i olika situationer. Som controller får man en informell roll som ledare vilket gör att rollen som chef känns naturlig för mig.

Vad är det bästa med att vara konsultchef?

Att ha kontakt med människor. Men också att alla jag arbetar med kommer från samma bakgrund. Vi kan ekonomi, förstår varandra och jobbar mot samma mål.

Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att trivas som konsult på Meritmind?

Som konsult behöver man tycka om att möta människor och att byta arbetsplats lite oftare. Man måste också vara nyfiken, flexibel, prestigelös, ha ett öppet sinne och gilla förändring.

Vad söker ni för kompetenser just nu?

Vi rekryterar konsulter för både längre och kortare uppdrag samt fasta tjänster inom ekonomi. Just nu söker vi framför allt personer som kan koncernredovisning. Vi ser också en ökad efterfrågan på ekonomer med kompetens inom hållbarhet.

Är du sugen på att byta bana inom ekonomiområdet?
Kontakta oss så får du veta mer!

Skrivet av: Mathias Johansson