Mona Wennergren: ”Som konsult lär du dig mycket på kort tid”

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Hur är det egentligen att arbeta som konsult på Meritmind? Vi har frågat Mona Wennergren som började som konsult på Meritmind för mer än tio år sedan. I dag kan hon inte tänka sig ett bättre jobb.

Vilken är din viktigaste uppgift som konsult på Meritmind?

Att stötta kunderna och på bästa sätt möta dem i deras utvecklingsprocess eller situation. När jag kommer till ett företag brukar de oftast ha förväntningar att jag ska lösa en viss uppgift. Ganska snart brukar vi komma på nya och smartare sätt att optimera arbetet som de kanske inte har tänkt på tidigare. Jag försöker vara proaktiv och få dem att tänka i nya banor. Det är ofta lättare att se saker från ett nytt perspektiv när man kommer utifrån.

Kan du ge något exempel på hur du gör detta?

Eftersom jag har ett stort intresse för Change Management, processoptimering och RPA/AI, försöker jag hjälpa kunderna att förstå hur ny teknik kan lösa bakomliggande behov och utmaningar, samt utveckla affärsverksamheten.

Vilka olika typer av uppdrag har du haft under dina år på Meritmind?

Jag har framför allt arbetat som controller i olika former. Men jag har även varit redovisningsansvarig, samt arbetat med årsredovisningar, budget och uppföljning. Jag har också arbetat mot Finansinspektionen och rapporterat till styrelser och ledningar, samt skapat och utvecklat rapporter.

Vad gillar du bäst med att vara konsult?

Här passar det engelska ordet ”Diversity” in. I konsultrollen får man ta del av olika branscher och företagskulturer – det är aldrig tråkigt. Du lär dig väldigt mycket både på ett professionellt och personligt plan eftersom du jobbar i så många olika organisationer och träffar så många olika typer av människor, medarbetare och chefstyper.

Vilka egenskaper tycker du krävs för jobbet som konsult?

Det är viktigt att vara lyhörd och att ha en förståelse för kundens behov i kombination med en insikt om hur man kan hjälpa kunden nå sina mål. Det är också bra att vara nyfiken och att lyssna in snacket vid kaffeautomaten. Då får du också en förståelse för kulturen, organisationen och bolagets outtalade utmaningar.

Finns det något som är utmanande med att vara konsult?

När jag började hade jag en känsla av att jag måste sitta på alla svar. Men så är det inte. Du måste inte kunna allt och alltid vara tillgänglig. Det handlar om att jobba intelligentare – inte hårdare. Det är bra att sätta upp förhållningsregler för sig själv och för kund. På så vis hittar man balansen ganska snabbt.

På vilket sätt får du stöd i din utveckling och din roll som konsult?

Som konsult på Meritmind får man stöd från sin konsultchef, den kundansvarige och andra konsultkollegor. Vi delar vårt know-how och stöttar varandra väldigt mycket.

Jag upplever att Meritmind är lyhörda för vad deras konsulter behöver och jag får mycket uppbackning. Varje år har vi utvecklingssamtal där vi sätter så kallade SMARTA mål för vad vi ska uppnå eller vända oss för att kunna fördjupa oss och utvecklas inom valt område. Detta delas upp i delmoment där det tydligt specificeras vem som ska göra vad. På så sätt tydliggörs alla steg man behöver ta.

Om du skulle prata med någon som tvekar om att jobba som konsult vad skulle du säga som kan få denna person på andra tankar?

Som konsult lär du dig mycket på kort tid och inlärningskurvan är brant. Om du tycker om att arbeta i föränderliga miljöer är konsultlivet något för dig.

På Meritmind jobbar du i en organisation där alla dina kollegor är kunniga så du har alltid stöd omkring dig. Många kanske tror att man är projektanställd men så är det inte. Som konsult på Meritmind har du precis samma villkor som vilken anställd person i vilken annan organisation som helst. Det vill säga att tryggheten är inte mindre bara för att man är konsult. På Meritmind är det dessutom alltid högt i tak och enligt mig extremt humana värderingar som ligger till grund för allt arbete som utförs.

Namn: Mona Wennergren
Roll: Konsult med RPA-kompetens
Ort: Stockholm.
Har arbetat på Meritmind: Sedan januari år 2011
Utbildning: Civilekonom från Örebro universitet
Trivs bäst med att: Vara i rörelse. Stagnation är pest och pina.

 

Läs mer:
I den här bloggen delar två av Meritminds ekonomikonsulter med sig av lärdomar och erfarenheter från ett uppdrag på ett företag i en omfattande förändringsprocess ⇒

Är du nyfiken på att prova på rollen som ekonomikonsult eller vill veta mer om hur det fungerar? Kontakta Susanne Werngren som är COO och ansvarar för vår konsultverksamhet.

 susanne.werngren@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson