Pär Lager: ”Vi måste lägga mer resurser på kompetensutveckling”

 

I en värld med en allt snabbare förändringstakt blir behovet av lärande och kompetensutveckling viktigare än någonsin. Chefer, ledare och medarbetare måste hänga med för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Men att skapa en kultur där lärandet är en självklar del av vardagen är lättare sagt än gjort. Vi har pratat med läroexperten Pär Lager som tagit fram en strategi i fem steg för alla som vill ta större ansvar för sitt eget lärande.

I dag känner nog de flesta till vikten av ”Det livslånga lärandet”. Ett begrepp som Pär Lager anser är lite förlegat. I stället tycker han att begreppen reskilling och upskilling – som myntades av World Economic Forum för sex år sedan – bättre förklarar vikten av kompetensutveckling.

Fylla på med ny kunskap

I en värld där globalisering, automatisering och digitalisering leder till en snabbt förändrad arbetsmarknad där det krävs nya kompetenser räcker det inte med att bara lära sig nytt. Halveringstiden på kunskap är i dag i snitt nere på fem år, därefter är din nya kunskap bara värd 50 procent.

– Därför måste vi investera mer tid i att ständigt fylla på med ny kunskap och kompetens om vi vill vara konkurrenskraftiga i morgon. Detta speglas bättre i uttrycken reskill och upskill, säger Pär Lager.

Att upskilla handlar om att du ständigt måste uppdatera din kunskap för att kunna vara konkurrenskraftig och hänga med i din roll. Att reskillla handlar om att det i vissa fall krävs helt ny kunskap när gamla yrken försvinner och därför måste man omskola sig för att gå in i en helt ny yrkesroll.

Mer vardagslärande krävs

Men det är inte bara företag som måste säkra kompetensen hos sina medarbetare. Även samhället i stort, enskilda individer och lärosäten måste ta ansvar för att inte riskera att stå still och hamna utanför samhället eller till och med backa rent kunskapsmässigt.

– Enligt World Economic Forum behöver vi lägga minst 25 arbetsdagar om året på både vardagslärande och strukturerad utbildning, men i snitt lägger vi kanske en tiondel av den tiden, säger Pär Lager.

Hur ska vi då göra för att nå upp till dessa 25 dagar?

– I grunden handlar det inte bara om att vi ska lära mer, vi måste också lära oss mer effektfullt. Det betyder att vi behöver lägga mer tid och resurser på kompetensutveckling. Det är alltså två utmaningar på samma gång.

Hur gör man då för att hitta tiden till kompetensutveckling?

– Det största hindret för lärande är tid. Därför är det viktigt att lägga in lärandet som en del av din vardag och att fokusera på vad du ska lära dig, så kallat medvetet lärande. Om du till exempel ska lära dig mer om Tesla kommer din hjärna medvetet filtrera fram information omkring dig som handlar om Tesla.

– Du kan också göra medvetna val. I fikarummet kan du till exempel medvetet välja att fika med de personer du vet att du kan lära dig något av. Ni kan också välja att börja varje möte med att alla i teamet berättar vad de har lärt sig genom att till exempel läsa något, lyssna på en podd eller gå en kurs. Tillsammans kan ni sätta målen för vad ni ska lära er för att bli starkare som team.

Vad är gemensamt för organisationer som verkligen lyckats med sitt lärande?

– För att lyckas krävs det mer än att springa på utbildningar eller ticka av kurser på intranätet. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för att bygga en lärande kultur. Jag har tagit fram fem steg som är viktiga. Det krävs bland annat ett tydligt, långsiktigt mål för lärandet. Det ökar lusten och förmågan att lära.

Fem steg till en lärande organisation

  1. Tänd en fyr. Sätt ett tydligt, långsiktigt mål för vart organisationen är på väg.
  2. Stärk Learning mindset. Tydliggör vad ni måste lära er mer om. Se till att alla medarbetare har en vilja och förmåga att lära sig.
  3. Skapa en lärpolicy. Hur lär vi oss på bästa sätt i vår organisation? Vad fungerar och vad gör det inte. Gör en behovsanalys, red ut vilka kompetensbehov som finns. Vad är det för konkreta kompetenser ni behöver för att göra resan mot fyren?
  4. Vardaglärandet. Sätt rutiner för vardagslärande så att det verkligen blir av! Se till att dina medarbetare lär sig smart, effektivt och lustfullt varje dag på jobbet. Hur kan ni lära av varandra? Ta del av podcasts, korta studiebesök, e-learningkurser, omvärldsbevakning.
  5. Det djupgående lärandet. Vad behöver ni veta mer om? Sätt en struktur för hur medarbetarna kan lära sig på bästa sätt. Finn rätt former av utbildningar och kurser. Kanske kan ni till och med skapa en egen ”akademi”.

Läs också:
Så kan upskilling och reskilling öka företagets konkurrenskraft

Vikten av readiness och potential i modern rekrytering

Så skapas en lärande organisation

Så hittar du morgondagens ledare

Vill du ha hjälp med att inventera behoven av upskillning och reskilling?

Låt oss göra en kompetensinventering. Läs mer och skicka in en förfrågan här ⇒

 

Om Pär Lager
Ledarskapsexpert, rådgivare, föreläsare och författare, samt lärare på Försvarshögskolan. Tidigare vd för Berghs School of Communication, Generalsekreterare på Svenska FN-förbundet, sakkunnig på Utbildningsdepartementet, och chef för omvärldsanalys på både Svenska Spel och Sifo Group.

 

Skrivet av: Mathias Johansson