Executive Interim

Interima chefer på plats inom dagar.
Levererar värde från dag ett genom sin gedigna erfarenhet.

Skicka en förfrågan

✓ Tillsatt 1000 interima chefstjänster
✓ Nätverk av 3000 CFO:s & ekonomichefer
 

Så tänker vi om Executive Interim

Att tillsätta framgångsrika ledare är den insats som kommer ha i särklass störst inverkan på omsättningen och resultatet för bolaget. Rätt konsult genererar värde direkt från start.

 • Vi hittar rätt konsult för dig genom att använda vår långa erfarenhet inom ekonomiområdet i kombination med vetenskapliga urvalsmetoder.
 • VI säkerställer rätt kompetens, driv och potentiell förmåga genom att använda väl utvalda och anpassade tester tillsammans i framkant
 • Vi tror inte på magkänsla utan våra arbetsmetoder säkerställer en objektiv och fördomsfri tillsättning.
 • Många studier bekräftar att differentierade ledningsgrupper blir långsiktigt mer lönsamma och därtill attraktivare arbetsplatser – Låt oss hjälpa er att komma dit!

Vi erbjuder interima chefer för kritiska och komplexa affärsutmaningar inom såväl privat som offentlig verksamhet. Utöver omfattande nätverk med interima chefer så kan vi med vår egen erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet agera bollplank och stötta er genom hela processen. Från analys till matchning av rätt chef, utvärdering och uppföljning. Våra chefer kan ersätta, stötta eller coacha befintliga chefer på kort eller lång sikt, beroende på era behov samt skapa såväl omedelbara som långsiktigt hållbara resultat.

 

Levererar värde från dag ett

Flertalet av våra konsulter har arbetat på ledningsnivå och är vana vid att driva och leda stora förändringsprojekt bygga team och se över rapportstrukurer, nyckeltal och affärsmodeller. De levererar värde från dag ett genom sin gedigna erfarenhet.

Våra interima chefer är på plats inom dagar och skiljer sig från permanenta rekryteringar genom att de kan ge praktiskt stöd under en begränsad tidsperiod, vanligtvis mellan sex till tolv månader. Om en permanent tillsättning är aktuell tillhandahåller vi även Executive Search.

 

Ett urval av företag vi hjälpt är:

 

Styrkan i vårt nätverk

Sedan 2010 har Meritmind tillsatt över 1000 interimchefstjänster. Vi är specialister på att tillsätta CFO:s, ekonomichefer och ledande befattningar i dess närhet och har förmodligen branschens största nätverk.

Vi möter dagligen kandidater som vill ta nästa steg i karriären och är en attraktiv partner både för dig som söker jobb, men också för dig som vill rekrytera. Vårt nätverk omfattar ca 3000 CFO:s och ekonomichefer och varje år träffar vi ca 500 av dem förutsättningslöst för att kunna erbjuda ett så aktuellt urval som möjligt och hålla oss uppdaterade om vilka utmaningar ekonomifunktionen står inför. På så vis kan vi snabbt hjälpa dig att välja rätt chef utifrån era behov.

 
 

Snabb och kvalitetssäkrad process

Vi vet att hastighet, kvalitet och diskretion är vägen till framgång. Genom ett tätt samarbete med våra kunder skapar vi förutsättningar för långsiktiga resultat. Meritminds konsultchefer har gedigen erfarenhet av att utvärdera och tolka behov och företagskultur och därefter matcha de interimchefer som uppfyller kundens önskemål och strategiska mål. Yttligare en kvalitetssäkring är att samtliga konsulter genomgått arbetspsykologiska tester.

 

 

Allt detta ingår i Meritmind Executive interim Management:

 • Behovsanalys och grundlig kravprofil – vid behov med input från rådgivningsfunktionen
 • Search - förutom att söka i vårt eget omfattande nätverk kompletterar vi med search på LinkedIn och andra professionella nätverk
 • Arbetspsykologiska test
 • Kompetensbaserade intervjuer
 • Skriftlig och muntlig kandidatpresentation
 • Bakgrundskontroll – finns med tre olika säkerhetsnivåer
 • Kontinuerliga kvalitetsuppföljningar under uppdragets gång
 • Avslutsuppföljning och summering av konsultens arbetsinsats

Roller där vi kan hjälpa er:

CFO

Ekonomichef

Koncernredovisningschef

Controllerchef

Treasurychef

Digital Finance Process Lead

Shared service chef

 

Hur kan vi hjälpa dig? Skicka en förfrågan.