Hållbarhet blir regelverk – släpp paniken

Redo för nya fyrbokstavaren CSRD? Gör rollen som hållbarhetscontroller till en superkraft istället för ett nytt stressmoment.

Kontakta oss

 
 

Det nya EU-direktivet CSRD har landat och tvingar stora företag till strukturell och reglerad hållbarhetsrapportering. Och ännu fler kommer att påverkas när börsbolagen måste samla in data från intressenter längs hela värdekedjan. Arbetet och ansvaret påverkar hela verksamheten och alla chefer – inte bara CFO. I denna nya ordning kan omfattningen vara svår att greppa. Det är också därför som det är svårt för företagen att veta hur det kommande kompetensbehovet ser ut. Men en sak är säker. För de företag som ligger ett steg före finns möjlighet för affärsutveckling och att göra omställningen till en kraft som lönar sig på sista raden.

 

Meritmind matchar rätt profil för hållbarhetscontrollern

Meritmind har kandidater som står redo för att möta upp mot det komplexa behovet av CSRD- och hållbarhetskompetens. Tillsammans med ditt företag kan vi kartlägga hur just ert kompetensbehov ser ut. Med vår gedigna erfarenhet och metodik kan vi därefter identifiera och matcha rätt kravprofil för roller som exempelvis hållbarhetsstrateg, hållbarhetscontroller och hållbarhetsredovisare. Våra konsulter utbildar vi själva och ger dem en kunskapsbas för den kommande rollen som hållbarhetscontrollers och hållbarhetsredovisare. Idag har vi 60 anställda som är utbildade för dessa roller.

Kanske är det en hållbarhetsstrateg eller en huvudprojektledare som ditt företag behöver? Eller en expert på data management, någon som ska mappa regelverket eller en HR-person som ska efterforska leverantörernas arbetsvillkor? Oavsett vem du söker tror vi att personen bör ha en grundförståelse för en hållbarhetsomställning vi står inför. Att man förstår CSRD-lingot samt kan analysera och omsätta data till information som sedan ska publiceras i årsredovisningen.

Kontakta oss och få hjälp med hållbarhetsutmaningen »

Föreläsning: Redo för nya fyrbokstavaren CSRD?

Välkommen till en föreläsning där Peter Hultman och Linda Ekwing från Meritmind vill inspirera till omställning och nya tankegångar.

I denna föreläsning får du möjlighet att reflektera över hur ditt företag kan göra en hållbar omställning. Hur kan klimatfrågan bli en del av affärsstrategin och en verksamhetsfråga? För när omställningen får vara drivkraften kommer hållbarhetsrapporten av sig själv. Och då kommer också insikten om vilka kompetenser som behövs för att klara omställningen. Föreläsningen hålls på nedan orter. Klicka in på respektive ort för att läsa mer och anmäla dig.

 
 
 
 
 
 
 

CSRD – då börjar det gälla

Hittills har det varit frivilligt för företagen att välja om de vill rapportera om sitt hållbarhetsarbete. Nu upphör detta och frivilligheten övergår till lag och regelverk.

Detta gäller

  • 1 januari 2024. Företag som omfattas av NFRD idag.
  • 1 januari 2025. Stora företag som inte omfattas av NFRD.
  • 1 januari 2026. Noterade små och medelstora företag, samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.
 

Vi hjälper dig att hitta rätt profil eller uppdrag inom hållbarhet


Peter Hultman
Kundansvarig
peter.hultman@meritmind.se
Telefon: 070-166 08 57

Linda Ekwing
Konsultchef
linda.ekwing@meritmind.se
Telefon: 070-699 07 42

Anette Wickholm
Rekryteringskonsult
anette.wickholm@meritmind.se
Telefon: 070-712 98 08

Ett urval av våra lediga jobb inom hållbarhet

De flesta av vår konsultuppdrag annonseras inte.
Är du intresserad av konsultuppdrag inom hållbarhet, kontakta oss här » .

Hållbarhetscontroller till Svensk Direktreklam (SDR) i Uppsala

»

 

Hur kan vi hjälpa dig med kompetens inom hållbarhet?
Skicka en förfrågan.