Så driver du hållbarhetsagendan framgångsrikt – 7 tips från experterna

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Nya hållbarhetsdirektiv från EU och ökade rapporteringskrav gör att det inte längre går att ducka för hållbarhetsfrågorna. Men för många företag är detta ett helt nytt och outforskat område. Hur ska du agera för att inte drunkna i allt nytt? Peter Hultman och Linda Ekwing, kundansvarig och konsultchef på Meritmind, tipsar om hur du kommer i gång och vilka kompetenser som kan behövas i hållbarhetsarbetet.

7 tips från experterna

1. Genomför hållbarhetsarbetet som ett verksamhetsprojekt

Se inte hållbarhetsarbetet som ett komplext projekt, utan som vilket verksamhetsprojekt som helst. Börja med att hitta syfte och mål med hållbarhetsagendan. Vad vill ni uppnå? Vad är er specifika vinkel på hållbarhetsfrågan? Gör en projektplan som sträcker sig över ett par år. Vilka intressenter finns? Hur ser tidsplanen och kommunikationsplan ut? Vilka personer ska vara med i projektet? Glöm heller inte att fokusera på förändringshantering genom hela projektet.

2. Kartlägg kompetenser

Hållbarhetsarbetet tar tid. Lägg inte detta på toppen av era medarbetares dagliga arbete.
Kartlägg om ni behöver ta in ny kompetens, tillfälligt eller permanent. Allt fler företag knyter till sig hållbarhetscontrollers. Deras ansvar är ofta att ”som spindeln i nätet” samla in data från övriga verksamhetsområden och att kommunicera företagets hållbarhetsagenda.

3. Integrera hållbarhet i verksamhetsstyrningen

Hållbarhetsagendan ska inte drivas av regelverk utan av ambition och målsättning inom verksamheten. Se hållbarhet som en naturlig del av företagets affärsstrategi. Definiera vilka nyckeltal som är kopplade till dina övergripande mål. Styr sedan verksamheten och hållbarhetsagendan kopplat till dessa mål och nyckeltal.

4. Skapa en tydlig styrning och struktur

Styrning och struktur är avgörande. Detta är inte längre en fråga endast för chefer och medarbetare inom hållbarhet och miljö. Sätt upp en tydlig struktur och håll högsta ledningen engagerad så att hållbarhet genomsyrar hela organisationen. Att ha ett hållbarhetsutskott i styrelsen förstärker prioriteringen och underlättar arbetet.

5. Bygg en virtuell organisation

Ni behöver inte göra om hela organisationsstrukturen. Skapa i stället en virtuell organisation med kompetenser från hela verksamheten och använd resurserna internt och externt för att få arbetet att flyta smidigt.

6. Krångla inte till det

Var pragmatisk och fokusera på affärsnyttan. Fastna inte i detaljerade nyckeltal, data och rapporter. Ta i stället ett steg tillbaka och fundera på vad de nya direktiven innebär för er. Sätt upp klimatmål som en del av affärsstrategin och verksamhetsstyrningen och bygg strukturer därefter.

7. Våga ta extern hjälp

Ibland är det bäst att ta extern hjälp. Det behöver inte vara permanent, men våga använda externa experter och resurser för att ta itu med specifika delar av projektet. Säkerställ dock att ni har ägarskap över projektet så att ni kan kommunicera hållbarhet trovärdigt såväl internt som externt.

Läs mer:
Så förbereder du bolaget för ökade hållbarhetskrav
https://meritmind.se/verksamhetsstyrning/sa-forbereder-du-bolaget-for-okade-hallbarhetskrav-fyra-steg/

Så påverkas ekonomifunktionen av nya hållbarhetskrav
https://meritmind.se/verksamhetsstyrning/nya-eu-krav-pa-hallbarhetsrapportering-sa-paverkas-ekonomifunktionen/

Så kan CFO:n bidra till hållbarhetsarbetet
https://meritmind.se/verksamhetsstyrning/sa-kan-cfon-bidra-till-bolagets-hallbarhetsarbete/

Har du behov av att få stöd i hållbarhetsarbetet?

Hör av dig till oss!

Skrivet av: Mathias Johansson