Parkera nära Meritmind i Västerås

Parkeringsplatser för besökande Meritmind Västerås

  1. En reserverad plats vid hörnet av Hamngränd 6. Markerad ”Meritmind”
  2. Besöksparkering vid Hamngränd 10
  3. Parkeringar framför Meritminds kontor på Hamngränd 6. Markerats med ”Tillstånd erfordras”, men parkering för besökande är möjlig utan tillstånd.
  4. Besöksparkering. Sigurdsgatan 7A. Markerats med 30 min fri parkering, men möjligt att parkera längre.
  5. 30 min fri parkering framför ”Skatteskrapan” på Sigurdsgatan 21