6 nycklar till ett relevant ledarskap i en föränderlig värld

 

Just nu är ledarskap av flera anledningar extra utmanande. Hur blir man en bra chef i en snabbt föränderlig värld? Vilka ledaregenskaper blir viktiga? Det vet Ann Hellenius som har skrivit boken ”Alltid relevant” tillsammans med Per Mosseby. I boken beskriver de hur man kan leda framgångsrikt med hjälp av 6 nycklar.

Ann Hellenius som har lång erfarenhet av ledande roller både inom det privata näringslivet och i det offentliga började fundera på vilka som är de gemensamma nämnarna för att lyckas driva förändring. Det var så hon fick idén till att skriva boken ”Alltid relevant: Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld” tillsammans med Per Mosseby.

Mer relevant än någonsin

Boken som kommer ut våren 2020 är mer relevant än någonsin. När hon började skriva den för två år sedan hade hon naturligtvis ingen aning om att boken skulle komma ut i Corona-tider, en tid då världen har förändrats i snabbare takt än vi någonsin kunnat ana.

När vi nu går igenom så omvälvande förändringar som idag har detta blivit mer relevant än någonsin. Jag hoppas jag att boken ska kunna fungera som en hjälpsam stöttepelare. Den ska ge känsla av en bästa vän som vill ge goda råd, säger Ann Helenius.

I boken finns det många både handfasta tips och övningar som uppmuntrar och stärker chefer som vill utveckla sin förmåga inom ledarskap och självledarskap.

Det är något som alla behöver jobba med idag, förklarar Ann Helenius vidare.

Viktiga egenskaper i förändringsarbete

Hennes utgångspunkt när hon började skriva boken var att man inom de flesta branscher idag behöver ställa om och driva förändringsarbete väldigt intensivt just nu. Hon funderade också på vad det är som gör att vissa ledare blir obsoleta i sitt sätt att leda och vilka egenskaper som blir extra viktiga i dagens snabbt förändrande omvärld.

Utveckling av ny teknik har skett i alla tider. Nu går allt så mycket snabbare. Det skapar otroliga möjligheter, samtidigt som det skapar stora utmaningar för de som ska leda organisationer till framgång i en samtid som är präglad av digitalisering, artificiell intelligens och exponentiell utveckling.

Många faror

Enligt Ann Hellenius finns det många faror för ledare som inte utvecklas i takt med en snabbt föränderlig värld.

Jag ser många chefer som tyvärr bränner ut både sig själva och sin organisation när de pressar personalstyrkan för hårt. Sedan finns det företag som lyckas driva utveckling med otroligt mycket engagemang. Det gäller att utvecklas och vara relevant utan att samtidigt bränna ut sig, säger hon.

Hon menar också att det är viktigt att fånga upp den unga generationen. Då måste man vara autentisk som ledare.

Generation X utgår mycket mer från det värderingsstyrda. Det går inte att förmedla värderingar om man inte är autentisk och klarar att bygga tillit.

Sex nycklar till ett framgångsrikt ledarskap

I boken beskriver Ann Hellenius och Per Mosseby de sex nycklar som enligt dem kan vara vägen till ett framgångsrikt ledarskap:

Nyckel 1:
Känn dig själv – DET AUTENTISKA OCH KONGRUENTA LEDARSKAPET

Vi lever i en värld där algoritmer i digitala system enkelt kan påverka de val vi gör utan mänsklig påverkan eller egen reflektion. Ju mer digitaliserad vår omvärld blir desto viktigare är den mänskliga samverkan och samarbetet mellan människor och maskin.

Behovet av chefer som kan vara autentiska samt kongruenta och som kan leda och styra utifrån detta ökar.

Nyckel 2:
Känn din organisation – OM TILLIT OCH FLERFALD I EKOSYSTEM

I en värld med accelererande förändringstakt och snabbväxande ekosystem behöver man samverka och bygga tillit för att leda framgångsrikt. För att skapa kulturer som kännetecknas av innovation räcker det inte med flerfald, det behövs också tydlig inkludering för att få fram det bästa ur var och en.

Nyckel 3:
Känn ditt ekosystem – OM SAMARBETE OCH INNOVATION PÅ NYA PLATTFORMAR

Utveckling sker inte isolerat utan i ekosystem. Innovativa företag bygger sina framgångar på innovationer från andra integrerade ekosystem. I en Volvo i dag finns till exempel Spotify och andra innovationer integrerade i Volvon. Denna utveckling behöver genomsyra hela organisationen och involvera alla medarbetare.

Nyckel 4:
Arbeta med korta och långa mål – OM AGILA OCH BIMODALA METODER

I en värld som går allt snabbare måste vi kunna jobba bimodalt, det vill säga både långsiktigt och stabilt, men samtidigt kortsiktigt och agilt.

Konstycket är att bemästra båda takterna och det kräver ett robust ledarskap och självledarskap.

Nyckel 5:
Odla din nyfikenhet – OM DET LIVSLÅNGA LÄRANDET

När allt går snabbt blir kunskap snabbt utdaterad och en universitetsexamen inte lika relevant. Förmågan att lära nytt och översätta detta till meningsfull utveckling blir då allt viktigare.

Ledare måste öppna för ett konstant lärande i form av microlärande där man hittar tid för reflektion som omsätts i värdefulla aktiviteter framåt och vi behöver var och jobba med lärande på ett nytt sätt för att hålla oss relevanta. Detta gäller alla i en organisation. Genom att lära sig nytt och dela med sig ökar den kollektiva intelligensen i organisationen.

Nyckel 6:
Ta hand om dig själv – OM NEDKOPPLING OCH FOKUS FÖR ETT HÅLLBART LIV

Stora mängder data skapar möjligheter, men också distraktion. Tänk bara på hur ofta vi inhämtar information från och blir distraherade av våra mobiler under en dag.

Vi behöver alla därför vara bra på att skapa närvaro i nuet förstå hur den digitala världen påverkar mänskliga aspekter. Det finns en väldigt stor andel människor som upplever att hjulen rullar allt snabbare. Hjältekulten med full fart framåt är dock förlegad.

Ledare måste ta upplevd stressnivå på stort allvar och lämna tid för reflektion och återhämtning både för sig själva och för medarbetare.

Ann Helenius 5 tips för ett relevant ledarskap:

1. Lär känna dig själv, det är grunden för ett relevant autentiskt ledarskap (och självledarskap)

2. Sök närvaro – ju större mängd data det finns i världen, desto viktigare med förmåga till närvaro i nuet för att kunna prestera

3. Utveckling sker inte isolerat utan genom samarbeten. Dra nytta av digitaliseringens möjligheter, var nyfiken, innovera och jobba i flera takter samtidigt.

4. Bli bäst på att lära dig nytt! Mikrolärande gör skillnad.

5. Skapa lika tydliga strategier för återhämtning som för prestation

 

Ann Hellenius, är CIO på Scandic och har tidigare haft samma titel hos Bankgirot och Stockholms Stad.

Läs mer om boken ”Alltid relevant: Nycklarna till framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig värld
https://www.linkedin.com/showcase/alltid-relevant/

 

 

Skrivet av: Mathias Johansson