Agilt ledarskap – trenden 2017 för framgångsrika chefer


Chefdagen arrangeras av Chef.se. och samlade den 12 oktober över 500 chefer från olika branscher i Sverige. Vi på Meritmind lockades av ämnet ”Agilt ledarskap” och fick under den fullspäckade dagen lyssna till 13 scengäster med vitt skilda tillhörigheter. De representerade allt ifrån katolska kyrkan till Google och Centerpartiet, men deras gemensamma nämnare är deras erfarenheter av att leda agilt. Moderatorerna Cissi Elwin, vd för Chef.se och Fredrik Wikingsson, journalist och programledare, varvade humor med allvar i samtal där gästerna generöst delade med sig av erfarenheter och tips.

Dagen tog sitt avstamp i Lennart Franckes och Göran Nilssons bok ”Det agila företaget”, som betecknar ett agilt ledarskap med kundorientering, inre motivation, förtroende och snabb anpassning. Ett ämne som Lennart för övrigt debatterade tillsammans med Meritmind under årets Almedalsvecka.

Begreppet agilt ledarskap må vara nytt men innebörden är väl beprövad enligt Sveriges överbefälhavare Micael Bydén. Som soldat får man ändra riktning om man blir beskjuten från den riktning man från början beordrades bege sig i.

Världsförhandlaren Jan Eliassons, ledarskapsfilosofi är att ”det handlar om människor, människor, människor”. Detta kan ju te sig självklart och är långt ifrån nytänkande men väl värt att understryka och fördjupa sig i. Människan står i centrum som kund, medarbetare eller chef. Årets chef 2017 och VD på Sveriges radio Cilla Benkö menar att en ledare ska skapa förutsättningar för andra att göra sitt jobb och att man ska låta medarbetarna stå för hur:et. Vi måste agera inkluderande och skapa en arbetsmarknad som är öppen för alla, oavsett om du är nyanländ flykting, har gått på ett anrikt universitet eller i vilket område du bor.

Låter självklart men att som chef våga rekrytera utanför boxen, släppa tyglarna och lita på medarbetarna i utförandet kan vara utmanande. Särskilt när chefen är ytterst ansvarig för resultatet. Det kräver en företagskultur som tillåter trial and error, eller fail forward som det kallas inom organisationen The Good Talent, grundat av bl.a. Gayathri Rathinanvelu. De skapar verktyg för att tillvarata den kompetens som hittills hamnat utanför arbetsmarknaden.

Många skulle säga att agilt ledarskap har sitt ursprung inom Google. Anna Wikland Sverigechef för bolaget berättar att inom Google ska ingen medarbetare vara längre bort än tre led från VD för att skapa närhet, ett öppet klimat där informationen flödar fritt. Man har också skapat ett roligt begrepp om att alltid rädas ”the HIPPO”, dvs alltid ifrågasätta ”the highest payed person’s opinion”.

Kardinal Anders Arborelius är Katolska kyrkans första och enda svenska kardinal. Han ser sitt ledarskap ur ett ”evighetsperspektiv”. Något som först kan låta skrämmande men istället visar sig befriande då han sällan fastnar i problem kring siffror då nuläget bara är mötespunkten med evigheten.

 Att våga släppa makten, att ha roligt, vara nyfiken och lära hela livet är sammanfattningsvis receptet för ett framgångsrikt chefskap 2017! Mer om vad som sades på scenen hittar du på Chef.se 

Av: Malin Wärnfeldt, konsultchef på Meritmind

Skrivet av: charlotte.norden