Generation Y intar arbetsmarknaden

iStock_000014031450SmallI förra veckan var jag på ett seminarium som handlade om Generation Y eller the Millennials som de också kallas. Denna grupp definieras i de flesta forum som individer födda mellan 1980-2000 och de är nu på väg ut i arbetsmarknaden i stor skala. Som en av de mest välställda och curlade generationerna i Sveriges historia går de ut på arbetsmarknaden med ett stort behov av utveckling och bekräftelse, med hög arbetskapacitet och en otålig, ifrågasättande attityd. De är dessutom mindre lojala mot sina arbetsgivare, brinner för socialt ansvar och är mindre rädda för att hamna i arbetslöshet än tidigare generationer.

IC potential har gjort en undersökning kring vad som driver Gen Y och baserat på 4700 deltagare har de kommit fram till att Generation Y i mycket större utsträckning än tidigare generationer drivs av ett ledarskap som hjälper dem att utvecklas, utvecklande arbetsuppgifter, interna karriärmöjligheter, relevant utbildning och sociala aktiviteter. Denna nya generation medarbetare kräver en ny typ av arbetsplats där fokus ligger på att öka individens känsla för sin egen plats i det stora maskineriet. Generation Y vill veta hur deras insats påverkar helheten, hur de kan utvecklas på bästa sätt och att det som företaget skapar inte bara är luft – employer branding har aldrig varit viktigare än nu.

Som den första globala generationen har Generation Y landsöverskridande relationer, åsikter och värderingar vilket skapar ett krav på en arbetsgivare som ser bortom pengaflödet och även tar ansvar för sin påverkan på miljö och världshälsa. Generation Ys inverkan på samhället är stort och deras sociala ansvarstagande gör att t.ex. efterfrågan på KRAV-märkt mat är större än någonsin.

Nedan följer IC Potentials tre viktigaste tips till de arbetsgivare som vill vara attraktiva för denna nya drivna generation.

  • Var flexibel med arbetstider och klädkoder samt bygg teamkänsla på kontoret.
  • Var tydlig i ditt ledarskap, ge rätt förutsättningar för medarbetarna att utvecklas samt en rättvis lön.
  • Skapa en meningsfull organisation med tydliga visioner, värderingar och karriärvägar samt ta ditt samhällsansvar.

Lär dig mer om employer branding i mitt nästa blogginlägg.

Skrivet av: Ida Roman