Behöver du tillfällig hjälp av en erfaren ekonom? Så hjälper vi dig med en interimslösning!

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Vi vet att du och dina medarbetare på ekonomiavdelningen ibland kan behöva tillfällig stöttning. Genom att anlita en kunnig och erfaren ekonom som snabbt sätter sig in i rollen kan du få den avlastning du behöver. Vi har frågat konsultchef Linda Ekwing och kundansvarig Peter Hultman hur det går till att anlita en interimskonsult från Meritmind och vilken hjälp du kan förvänta dig.

Hur gör jag för att anlita en interimskonsult från Meritmind?

Processen börjar med att du på ett möte med en konsultchef får berätta vad din organisation har för behov och bakgrunden till varför du söker en interimslösning, till exempel brygglösning under rekrytering, föräldravikariat, arbetstopp, projekt eller en sjukskrivning. Du får berätta ungefär hur lång tid du behöver hjälp, hur arbetsuppgifterna ser ut och vilken typ av kompetens du letar efter, så som speciell bakgrund, samt om det krävs ledaregenskaper eller kunskap om vissa system eller regelverk.

Efter mötet kontaktar konsultchefen sitt stora nätverk av erfarna ekonomer. Vi intervjuar de kandidater som är relevanta för rollen, gör en bakgrundskontroll och tar in referenser. Därefter presenterar vi ett urval av konsulter för dig och du väljer vilka du vill träffa för en intervju. Det är viktigt att både du och konsulten känner att matchningen är rätt. När alla är nöjda skriver vi kontrakt.

Varför är det första mötet så viktigt?

Informationen vi får på det mötet är det ”säljmaterial” som används när vi pratar med aktuella kandidater och är därför högt värderat. Genom att samla in så mycket information som möjligt på det första mötet får vi en känsla för uppdraget och uppdragsgivaren vilket gör att vi bättre kan matcha uppdraget med rätt konsult. Vi är vana vid att ta utgångspunkt i vilken kompetens som behövs men tar även hänsyn till helheten såsom teamet hos uppdragsgivaren. Vi kan utifrån detta ge bättre råd kring vilken kompetensprofil som vi tror passar dig.

Hur lång tid tar det innan en konsult kan vara på plats?

Det beror på hur komplex rollen är och vilken typ av bakgrundskunskaper, systemkunskaper och erfarenheter som konsulten behöver ha. Vanligtvis presenterar vi kandidater ett par dagar efter första mötet.

Kommer det ta tid från mig att onboarda konsulten?

Onboarding är viktigt för att konsulten ska komma in i rollen och känna sig välkomnad i teamet. Även en väldigt erfaren konsult som tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter och i liknande bolag behöver viss onboardig. En löpande dialog är också värdefull för båda parter inte minst för att dina förväntningar på konsulten ska infrias.

Vad kan jag förvänta mig för hjälp av en konsult?

Stort engagemang, djup och dokumenterad kunskap samt erfarenhet från området. Ni kan även räkna med att få stöttning – men också att bli utmanade – i förändrings- och förbättringsarbeten.

Kan konsulten hjälpa oss hitta mer effektiva arbetssätt?

Absolut! Det är ofta en av drivkrafterna hos den som väljer att arbeta som konsult. Utöver en snabb och flexibel lösning är den stora fördelen att en konsult kommer in med färska ögon. Konsulten har ofta varit på många olika företag och har samlat på sig erfarenhet i olika arbetssätt och kan därför komma med förbättringsförslag.

Jag behöver bara tillfällig hjälp. Är det ett problem?

Inget uppdrag är för kort eller för långt. Behovet av stöd kan variera från ett par veckor upp till flera månader eller år. En konsult är en dynamisk lösning eftersom du kan förlänga ett uppdrag om det krävs, till exempel i väntan på en rekrytering eller till dess behovet är tillgodosett.

Kan det uppkomma oväntade kostnader?

Nej, vi kommer alltid överens om priset, omfattning, samt längden på uppdraget vid kontraktsskrivning, oftast till ett fast pris per arbetad timme.

Vad händer när uppdraget är slut?

Under uppdraget har du regelbunden kontakt med Meritminds konsultchef för att säkerställa att allt löper på som det ska och att konsulten kommit in i arbetet.

När uppdraget är avslutat har vi ett samtal där vi utvärderar hur det gått. Det är viktigt att du som uppdragsgivare bidrar till våra medarbetares utveckling och ger feedback som kan stötta dem framåt och bidra till att vi blir ännu bättre och ännu mer effektiva.

Har du behov av en interimslösning på din ekonomiavdelning?
Kontakta oss!

Skrivet av: Mathias Johansson