Nya regler för inhyrda konsulter – så berörs du som kundföretag

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Enligt nya regler i uthyrningslagen kan företag som hyr in konsulter behöva erbjuda konsulten anställning eller två månadslöner i ersättning efter viss tid. Johanna Berg, HR-partner på Meritmind, berättar när reglerna blir tillämpliga och vad de kan innebära för företag som anlitar konsulter.

De nya reglerna i uthyrningslagen trädde i kraft den 1 oktober 2022. De handlar om att konsulter som omfattas av uthyrningslagen måste erbjudas en tillsvidareanställning av kundföretaget, om de har jobbat hos kundföretaget i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader.

I stället för att erbjuda en tillsvidareanställning kan kundföretaget erbjuda en kompensationsersättning som motsvarar två månadslöner. Detta erbjudande ska lämnas senast en månad efter det att tidsgränsen överskridits. Om konsulten tackar nej till dessa erbjudanden kan denne vara kvar i uppdrag hos kundföretaget på obegränsad tid.

– Konsulten behöver inte ha varit hos kundföretaget under en sammanhängande period, utan denne kan ha haft ett uppdrag någon annanstans för att sedan komma tillbaka. Det avgörande är att konsulten varit hos kundföretaget sammanlagt mer än 24 månader under en 36-månadersperiod, förklarar Johanna Berg.

De nya reglerna för inhyrda konsulter är en individuell rättighet för medarbetaren vilket betyder att lagen gäller även om arbetstagaren bytt arbetsgivare.

Konsulten kan alltså ha varit uthyrd av flera olika arbetsgivare till ett kundföretag och lagen blir då tillämplig. Placeringen måste dock ha varit hos ett och samma kundföretag och på en och samma driftsenhet. En driftsenhet är avgränsad till en geografisk plats, som exempelvis ett kontor.

– Däremot tar man som medarbetare inte med sig sin anställningstid i ett sådant byte av arbetsgivare då det inte ses som verksamhetsövergång. Det betyder att en konsult som stannar kvar hos konsultföretaget arbetar upp sin anställningstid medan en konsult som går över till kundföretaget varken får ta med sig anställningstid eller andra villkor, säger Johanna Berg.

Riskerar skadestånd

Om kundföretaget varken erbjuder anställning eller betalar två månadslöner kan företaget behöva utge ett skadestånd till medarbetaren. Hur stora dessa blir i praktiken vet vi inte förrän hösten 2024 då de första ”casen” kan börja komma. Enligt arbetsgivarorganisationen Almega bör skadeståndet dock vara minst två månadslöner plus ett ytterligare belopp.

Då gäller inte lagen

För att kunna avgöra om situationen omfattas av de här reglerna måste det göras en bedömning från fall till fall, men det finns några situationer att utgå ifrån för att veta om lagen blir tillämplig eller inte.

För det första är det bara konsulter som är anställda på konsultföretag som omfattas av bestämmelsen och således inte egenkonsulter (uppdragstagare med eget bolag). För det andra krävs att konsulten utför uppgifter som faller inom uthyrningslagen. Om konsulten utför uppdraget självständigt eller ansvarar för ett avgränsat projekt så blir reglerna därför inte tillämpliga.

– Om du till exempel anlitar en konsult för att utföra ett förändringsprojekt eller för att installera ett nytt system blir lagen inte tillämplig, men om du anlitar en konsult för att utföra uppgifter som till exempel löpande bokföring där konsulten arbetsleds av kundföretaget kan konsulten komma att omfattas av dessa regler, förklarar Johanna Berg.

Kundföretagets ansvar

Det är alltid kundföretagets ansvar att se till att reglerna efterlevs och som ska välja om en person ska erbjudas en tillsvidareanställning eller i stället ska få ersättning om två månadslöner.

För att underlätta för kunderna kommer Meritmind ta fram rutiner och avtal som gör att det blir tydligt när lagen blir tillämplig.

– Uthyrningstiden räknas från den 1 oktober 2022 och reglerna blir därför först aktuella hösten 2024. Under denna tid kommer vi ta fram rutiner som säkerställer att den här lagändringen blir så smidig som möjligt för alla parter. Då detta är ett helt nytt regelverk kommer vi löpande följa praxis och branschens utveckling.

– Vi tror att vi, genom att erbjuda våra tjänster inom kvalificerade ekonomitjänster, kan hjälpa både företag och medarbetare att lyckas inom ekonomiområdet. Som kund till Meritmind kan man vara trygg i att man anlitar ett företag som ger sina medarbetare trygga anställningar. Och som kandidat eller anställd kan man vara trygg i att vi, förutom att vi är ett företag som erbjuder trygga anställningar, erbjuder ett kul och omväxlande jobb där man vill stanna länge avslutar Johanna Berg.

 

Har du behov av en interimslösning på din ekonomiavdelning?
Kontakta oss!

Skrivet av: Mathias Johansson