Integritetspolicy

Giltig från och med 2023-02-28

Meritmind AB är glada att du som besökare på våra hemsidor meritmind.se eller meritgo.se vill ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder våra hemsidor. Vi vill att du ska vara säker på att Meritmind AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på våra webbplatser.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Meritmind AB och Meritmind Resources AB, Box 551, 101 31 Stockholm. För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på telefon: 08-616 99 60 eller via e-post gdpr@meritmind.se

Andra kontakter kan hittas under Om oss och Kontakt

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Meritmind AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU i maj 2018.  Meritmind behandlar dina personuppgifter när du; söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller hos våra kunder,  beställer publikationer, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m., deltar i undersökningar och lämnar uppgifter samt söker kontakt med oss i övrigt.

På meritgo.se (mobil eller webb) erbjuder vi en digital filmbaserad kunskapstjänst för ekonomer och alla som jobbar med ekonomi. Meritmind AB är personuppgiftsansvarig även för MeritGO och denna integritetspolicy tillämpas även för tjänsten MeritGO.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i uppgifter (se följande information ”uppgifter som du ger oss genom inmatning av data”), data som automatiskt samlas under ditt besök (”data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår webbplats”) eller som samlats in på vår hemsida först efter en interaktion (”uppgifter som samlats in på vår hemsida efter en interaktion” ).

A. Uppgifter som du lämnar till oss genom att mata in data

1.  Ansökningsuppgifter

När du söker en ledig tjänst hos ber vi dig att uppge personuppgifter (namn, kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och e-postadress) och ditt CV (meritförteckning i elektronisk form, till exempel en Word eller PDF-fil) eller genom att vi extraherar din meritförteckning från din Linkedinprofil. Ansökningsuppgifterna kan ses endast av oss och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Vi använder dessa uppgifter för att förstå dina personliga karriärmål och hur de matchar den lediga tjänst som du sökt/att matcha dig mot lediga uppdrag om du gjort en generell intresseanmälan för tjänster hos Meritmind. Uppgifterna används även för att hålla kontakt med dig kring den aktuella tjänsten/lediga uppdrag. Dina uppgifter presenteras endast för kundföretaget efter ett medgivande från dig som kandidat.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

2. Kontaktformulärdata

På vår hemsida finns ett flertal formulär som du som besökare frivilligt kan ställa frågor till oss via eller anmäla intresse för att prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev eller eventinbjudningar eller för att få material skickat till dig. Den data som efterfrågas (sk ”Form data”) är tex: namn, e-post och ärende/meddelande. Vi använder datan i kontaktformuläret för att bearbeta dina förfrågningar och/eller för att tillhandahålla de begärda tjänster eller att tillhandahålla den begärda informationen i kontaktformuläret.Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna svara på din begäran (t.ex. svara på frågor och skicka nyhetsbrev eller eventinbjudningar).

3. MeritGO

MeritGO tillhandahålls som abonnemangsbaserad tjänst, med möjlighet till gratis testperiod. När du använder tjänsten behöver du uppge följande personuppgifter: namn, e-post, telefonnummer, företag och roll. Om du tecknar ett abonnemang skickas i nästa steg ett mail och du kommer i nästa steg ombes lämna faktureringsuppgifter som behandlas av oss. Du kan även frivilligt välja att ange meddelande i vårt kontaktformulär. Vid besök på meritgo.se och vid inloggning sker även automatisk behandling av personuppgifter såsom användarnamn, e-post och lösenord. Behandling sker i huvudsak i syfte att tillhandahålla tjänsten och för att administrera ditt konto. Därtill kan även personuppgifter behandlas för att kontakta dig med marknadsföring från Meritmind och med information om MeritGO. Du har möjlighet att tacka nej till fortsatta utskick i varje meddelande genom att avregistrera dig från direktmarknadsföring från Meritmind.

Om du registrerar MeritGO-konto behandlas dina personuppgifter för att kunna leverera den tjänst du begärt, d.v.s. för fullgörande av avtal mellan dig och Meritmind om tillgång till MeritGO. Den behandling som därutöver sker i syfte att utveckla tjänsten och för marknadsföringsändamål, stöds på en intresseavvägning, där Meritmind har ett berättigat intresse av att bedriva marknadsföring och utveckling. I denna avvägning har vi efter noggrant övervägande funnit att dina intressen och grundläggande rättigheter avseende dataskydd inte väger tyngre och kräver skydd av uppgifter, utan att personuppgiftsbehandlingen kan utföras i dessa delar av Meritmind.

Din användning av MeritGO innebär inte att dina personuppgifter delas med andra aktörer utanför Meritmindkoncernen. Du är inte skyldig att lämna ifrån dig några uppgifter men om du väljer att inte göra det kan det resultera i att Meritmind inte har möjlighet att tillhandahålla tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas så länge du använder MeritGO eller har ett konto registrerat. I övrigt tillämpas Meritmind integritetspolicy, läs vidare för information om dina rättigheter.

B. Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

  1. loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

  1. cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare. När du besöker vår hemsida får du via ett pop-up fönster längst ned på sidan information om vilka olika cookietyper vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa. Information om dessa cookietyper finns även nedan i direkt anslutning till det här stycket.

Egna cookies

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. I denna kategori faller cookies för följande ändamål:

Cookies för anslutning kontroll (sk. Sessionscookies) vars syfte är att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En sessionskaka innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. Sessioncookies används tex för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar såsom språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats. Vilka externa sidor kommer besökarna till vår hemsida ifrån, vilka sökfrågor används och vilka undersidor besöks mest frekvent. Analyscookies ställs in och hanteras av tredje part som beskrivs i avsnittet nedan.

webbanalys

Vi samlar in statistisk över användningen och besöksflödena på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.

Meritminds webbplats använder Google Analytics från Google som analysverktyg, Act-on som opt-in-verktyg samt Linkedin och Facebook. Med opt-in menar vi de formulär som besökaren kan fylla i för att bli kontaktad, prenumerera på lediga jobb, få nyhetsbrev, inbjudningar och för att få ta del av innehåll som tex whitepapers, artiklar och videos. Då registreras användarens e-postadress kopplat till ip-adress, vilket Act-on kommer att känna igen vid nästa besök på vår webbplats.

På vår webbplats använder vi oss också av Facebook och Linkedin.
Både Facebook och Linkedin använder sig i sin tur också analyscookies. Våra cookies är alltså tänkta att underlätta för både dig som besökare och för oss. Om du fortsätter att använda vår hemsida utan att ändra dina inställningar, utgår vi från att du inte har några problem med att ta emot våra cookies.

C. Data samlad efter en interaktion på vår hemsida

För vilket syfte samlas personuppgifterna?

Din personliga information används endast för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy (.).

Behandling av personuppgifter under rekryteringsprocesser

Meritminds rekryterings- och interimsverksamhet utgår ifrån att matcha rätt kandidat med rätt kunduppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar vi därför in och behandlar personuppgifter för att kunna presentera lämpliga kandidater till kund och gör så i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Kunden är i sin tur personuppgiftsansvarig för sin behandling av de personuppgifter som överförs under rekryteringsprocessen, t.ex. genom en levererad kandidatprofil. Samtycke måste inhämtas från kandidat innan en kandidatprofil levereras till kund vid varje enskilt tillfälle.

De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter emellertid behandlas av följande externa parter: Devhouse som sköter underhållet av webbplatsen, Synotio som hostar vår webbplats, Textkernel som är vårt CV-parsingsystem, Microsoft som tillhandahåller vårt CRM-system (Dynamics) samt Act-on som är leverantör av vårt marketing automationsystem. Samtliga dessa aktörer har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Meritmind koncernen.

Dessa uppgifter behandlas med stöd av det avtal som ingås mellan oss i samband med din ansökan av en tjänst/registrering för lediga uppdrag.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Meritmind koncernen använder de personuppgifter du lämnar för att kontakter avseende marknadsföring och marknadsundersökningar. Detta i syfte att på så vis förse kandidater, anställda, kunder och leverantörer med en bättre upplevelse och förbättra och optimera kvaliteten på våra tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter i princip så länge som tillhandahållandet av våra tjänster kräver eller om vi anser att det föreligger ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

När du ansöker till en ledig tjänst eller registrerar ditt CV sparar vi dina personuppgifter kopplade till ansökan i fem år. I en rekryteringsprocess genereras även andra dokument med personuppgifter som sparas olika länge beroende på om hur länge de kan anses vara aktuella. Tex: Intervjuanteckningar sparas i tre år medan vi anser att testresultat och referenser inte är aktuella mer än ett år. Bakgrundskontroller är dagsfärska och inte något som vi lagrar överhuvudtaget.

Som kund eller anställd anser vi att det finns ett berättigat intresse att spara uppgifter för i upp till fem år.

Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du som kandidat lämnar i samband med din ansökan lämnas aldrig ut till tredje part i kommersiellt syfte. För att kunna fullfölja ansökningsprocessen behöver personuppgifter emellertid behandlas av följande externa parter som har personuppgiftsbiträdesavtal med Meritmind koncernen (se stycke ”För vilket syfte samlas personuppgifterna?”).

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på  gdpr@meritmind.se eller på 08-616 99 60. Du har också rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du kan se statusen genom datumangivelse för denna sekretesspolicy i början av detta dokument.