Rekrytering

Vi hjälper dig med kompetensbaserad rekrytering med långsiktighet och objektivitet i fokus

Skicka en förfrågan

 

Rätt person på rätt plats är lättare sagt än gjort. Hur väger man formell kompetens mot tex lång branscherfarenhet? Hur viktiga är personliga egenskaper? Vilka tester är mest pålitliga? Just nu står vi inför ett skifte där alltmer i samhället håller på att automatiseras och digitaliseras. Vilka kompetenser behövs för att rusta och stärka din organisation inför denna förändring? Behöver den befintliga gruppen kompletteras när det är dags att rekrytera?

Rekrytera rätt inom ekonomi, bank, finans och försäkring

Vi tror på ett arbetssätt där testerna är en del av helheten som hjälper oss att göra mer objektiva bedömningar. CV granskning i all ära men våra kandidater är betydligt mer komplexa än vad som framgår i ett CV.

Vårt arbetssätt är kvalitetssäkrat och bygger på vetenskaplighet och följer de kvalitetsmått som finns i branschen – ISO 10667 (Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften).

 

 

Specialister på kompetensbaserad rekrytering

Meritminds rekryteringskonsulter har lång erfarenhet och är experter på rekrytering inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi tillämpar alltid vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Personlig kontakt med ett stort nätverk

Våra rekryteringskonsulter har ett stort nätverk och får dessutom stöd av Meritminds Talent researchers som dagligen har kontakt och träffar kvalificerade kandidater.

Moderna testverktyg

Hög kvalitet är ledordet i alla våra rekryteringsprocesser. Vi på Meritmind använder oss av en testleverantör som ligger i framkant och vars tester är framtagna med modern testteori med stort fokus på att förutsäga arbetsprestation i framtiden.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

 

 

Chefsrekrytering

Vid chefsrekrytering utökas ovanstående process även med en mer omfattande bakgrundskontroll av slutkandidater, som innehåller kontroll av personalia, ekonomi, juridiska spörsmål och CV-verifiering. Vid rekrytering av chefer utför vi också djupintervjuer med slutkandidater, där dessa får göra Hogan Assessment Systems (HAS) som består av tre deltest och ger en helhetsbild av personligheten.

När vi sedan har hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi också säkerställa att den nyrekryterade får de bästa förutsättningarna att lyckas och erbjuder därför tre timmars onboarding.

 

 

Exempel på tjänster vi rekryterar till

 
  • Internrevisor
  • Koncernredovisningschef
  • Koncernredovisningsekonom
  • Redovisningsekonom
  • Projektledare
  • Treasury
  • Kreditanalytiker
  • AML-chef
  • Backofficechef
  • Seniora värdepappersadministratörer
 

 

Ge den nyanställde rätt förutsättningar. Kostnadsfri Onboarding med Meritmind

 

LÄS MER OM ONBOARDING

Några av våra rekryteringskonsulter berättar mer

Magnus Åberg

Rekryteringskonsult

En rekrytering - flera beställare

…Det var ett inredningsföretag som behövde en Business Controller. Bolaget hade tidigare misslyckats med rekryteringen, då med hjälp av ett annat rekryteringsföretag som försökt i flera månader, men som inte förstått uppdraget och därmed brustit i kandidatpresentationerna.

Läs hela berättelsen

Erna Stamming

Rekryteringskonsult

Internrevisor till industriföretag

Jag har en upparbetad kontakt med många kunder, som gärna återkommer när de får nya behov. En av dem är ett stort internationellt industriföretag som Meritmind har ett samarbete med inom både konsult och rekrytering av ekonomer. Nu behövde de utöka sin avdelning med en internrevisor.

Läs hela berättelsen

Anette Wickholm

Rekryteringskonsult

Säkra att din nyanställda får en bra start

Som lösning på den identifierade utmaningen, föreslog jag att vi skulle stötta med onboarding. Det innebär att den nyrekryterade personen träffar Meritminds onboardingkonsult under ett antal samtalstillfällen som ett stöd i de nya jobbutmaningarna.

Läs hela berättelsen

Kontakta oss. Vi kan rekrytering av ekonomer!