Rekrytering

Vi hjälper dig med kompetensbaserad rekrytering med långsiktighet och objektivitet i fokus

Skicka en förfrågan

 

Rätt person på rätt plats är lättare sagt än gjort. Hur väger man formell kompetens mot tex lång branscherfarenhet? Hur viktiga är personliga egenskaper? Vilka tester är mest pålitliga? Just nu står vi inför ett skifte där alltmer i samhället håller på att automatiseras och digitaliseras. Vilka kompetenser behövs för att rusta och stärka din organisation inför denna förändring? Behöver den befintliga gruppen kompletteras när det är dags att rekrytera?

Rekrytera rätt inom ekonomi, bank, finans och försäkring

Vi tror på ett arbetssätt där testerna är en del av helheten som hjälper oss att göra mer objektiva bedömningar. CV granskning i all ära men våra kandidater är betydligt mer komplexa än vad som framgår i ett CV.

Vårt arbetssätt är kvalitetssäkrat och bygger på vetenskaplighet och följer de kvalitetsmått som finns i branschen – ISO 10667 (Processer och metoder för bedömning av människor i arbetsrelaterade syften).

 

 

Specialister på kompetensbaserad rekrytering

Meritminds rekryteringskonsulter har lång erfarenhet och är experter på rekrytering inom ekonomi, bank, finans och försäkring. Vi tillämpar alltid vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.

Personlig kontakt med ett stort nätverk

Våra rekryteringskonsulter har ett stort nätverk och får dessutom stöd av Meritminds Talent researchers som dagligen har kontakt och träffar kvalificerade kandidater.

Branschunika tester av ekonomer för ekonomer

Hög kvalitet är ledordet i alla våra rekryteringsprocesser. Förutom tester som mäter personliga egenskaper har vi på Meritmind utvecklat ett testbatteri som mäter nivån på kunskaper inom ekonomiområdet.

Hur ser rekryteringsprocessen ut?

 

Chefsrekrytering

Vid chefsrekrytering utökas ovanstående process även med bakgrundskontroll av slutkandidater, som innehåller kontroll av personalia, ekonomi, juridiska spörsmål och CV-verifiering. När vi har hittat den bästa kandidaten för ditt behov vill vi också säkerställa att den nyrekryterade får de bästa förutsättningarna att lyckas och erbjuder därför tre timmars onboarding.

 

 

Marknadens första situationsanpassade test för ekonomer

 

Vi på Meritmind ser tester som ett bra verktyg för att göra mer objektiva bedömningar och som ett viktigt komplement till kandidatens CV. Vi använder personlighetstest, färdighetstest, ibland rena kunskapstest och ekonomi case (SJQ) i rätt mix beroende på process och roll. Personlighetsformulären ger oss en bild av hur väl de personliga egenskaperna matchar kravprofilen och de logiska testerna ger oss framförallt en indikation kring kandidatens förmåga att se samband och att lära sig nya saker snabbt.

En nyhet i vårt testbatteri som vi är ensamma om att kunna erbjuda marknaden är våra situationsanpassade ekonomicase för ekonomer. Dessa tester finns i dagsläget för tre roller inom ekonomiområdet: CFO/ekonomichef, controller och redovisningsekonom. Testerna baseras på 20 scenariofrågor där man får olika alternativ till hur man skulle agera i den specifika situationen. Resultaten ger oss ytterligare information om hur de sökande förmodligen skulle agerar i sina yrkesroller.

Vi gör samtliga tester tidigt i urvalsprocessen för att du som kund så snart som möjligt ska få en så komplett bild som möjligt av kandidaterna. Detta för att göra det lättare för dig att avgöra vilka du vill träffa. Det råder stor brist på ekonomer på arbetsmarknaden just nu, framförallt inom redovisning. Därför är det avgörande att processen blir så effektiv och snabb som möjligt.

 

Exempel på tjänster vi rekryterar till

 
  • Internrevisor
  • Koncernredovisningschef
  • Koncernredovisningsekonom
  • Redovisningsekonom
  • Projektledare
  • Treasury
  • Kreditanalytiker
  • AML-chef
  • Backofficechef
  • Seniora värdepappersadministratörer
 

Ge den nyanställde rätt förutsättningar. Kostnadsfri Onboarding med Meritmind

LÄS MER OM ONBOARDING

Några av våra rekryteringskonsulter berättar mer

Magnus Åberg

Rekryteringskonsult

En rekrytering - flera beställare

…Det var ett inredningsföretag som behövde en Business Controller. Bolaget hade tidigare misslyckats med rekryteringen, då med hjälp av ett annat rekryteringsföretag som försökt i flera månader, men som inte förstått uppdraget och därmed brustit i kandidatpresentationerna.

Läs hela berättelsen

Erna Stamming

Rekryteringskonsult

Internrevisor till industriföretag

Jag har en upparbetad kontakt med många kunder, som gärna återkommer när de får nya behov. En av dem är ett stort internationellt industriföretag som Meritmind har ett samarbete med inom både konsult och rekrytering av ekonomer. Nu behövde de utöka sin avdelning med en internrevisor.

Läs hela berättelsen

Anette Wickholm

Rekryteringskonsult

Säkra att din nyanställda får en bra start

Som lösning på den identifierade utmaningen, föreslog jag att vi skulle stötta med onboarding. Det innebär att den nyrekryterade personen träffar Meritminds onboardingkonsult under ett antal samtalstillfällen som ett stöd i de nya jobbutmaningarna.

Läs hela berättelsen

Kontakta oss. Vi kan rekrytering av ekonomer!