Chefsrekryteraren: Så kan vi öka antalet kvinnor i ledande roller

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Ökningen av andelen kvinnor i ledande positioner har stannat upp, visar den senaste Allbright-rapporten. Att bredda urvalet vid rekrytering kan vara en väg för att få fler kvinnor att söka sig till topproller.

Andelen kvinnor i ledningarna har ökat stadigt de senaste tio åren. Men nu pekar den senaste Allbright-rapporten (feb 2024) på att utvecklingen har stannat av och att det kan bli svårt för Sverige att öka antalet jämställda ledningsgrupper. Idag står nyrekryteringen av kvinnor till maktpositioner för enbart 35 procent.

Bekvämlighet, tidsbrist och feghet är några av de kritiska kommentarer som rekryteringsfirmorna får ta emot i rapporten. Man menar också att rekryterare helt enkelt föredrar män framför kvinnor vid tillsättningen av topproller. Vi frågade Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind, om det är en bild hon delar:

– Jag tror inte att det är så, men det stämmer att det är fler män som kvalificerar sig till företagens tuffa kravprofiler, och därför är det fler män som söker. Vi måste därför aktivt söka efter kvinnor, som inte finns i nätverket.

Tidsbrist försämrar rekryteringen

Rapporten tar upp att tidsbrist och allt för snäva nätverk kan vara en olycklig kombination. Tidsbristen riskerar att både företag och rekryterare tar genvägar, och när urvalet är smalt kan rekryteringen lätt bli fel.

– Det vi ser är att det snurrar fort, det finns inte tid för reflektion, och då är risken större att det blir fel på vägen. Undersökningar visar att hela 40 procent av ledarrekryteringar fallerar efter 18 månader. Att ta sig tid är därför viktigt. Ta hellre in en konsult som får hålla ställningarna och låt rekryteringen få ta den tid den behöver för att bli riktigt bra, säger Anette Wickholm.

Bredda urvalet

Anette upplever inte att företagen medvetet väljer bort kvinnor vid rekrytering till ledarroller. Men ju fler önskemål som står på kravlistan, desto mindre är sannolikheten att det blir en kvinna. Därför är det viktigt att bredda urvalet, genom att hitta och presentera profiler som ser annorlunda ut, och på så sätt få fler kvinnor att matcha kravprofilen.

– Jag upplever att det ofta är svårt att föra fram kandidater som på cv:t inte uppfyller kundens förväntan. Det kräver ett stort förtroende mellan rekryterare och kund. Men vi kan bidra med att hjälpa dem att förstå vad som gör en CFO lyckosam, där har vi en funktion att fylla. Vi kan också hjälpa företaget att vidga sina kravprofiler.

Anette Wickholm fortsätter:

– Vi behöver också efterfråga tydligare jämställdhetsmål från företagen och se till att de jobbar mer systematiskt med det. Och uppmuntra att de väljer rekryteringsbyråer som kan möta upp mot behoven.

Objektiv rekryteringsprocess

Att bidra till en mer objektiv rekryteringsprocess kan vara ett dilemma om processen inte är öppen, menar Anette Wickholm. I möjligaste mån är det därför bra om kunden är transparent från början och inte jobbar i alltför slutna nätverk. Ett exempel är att i större grad annonsera rollerna öppet så att fler har möjlighet att ansöka.

– Det är viktigt att rekryteringsprocessen struktureras och standardiseras med tydligt angivna kriterier för bedömning och utvärdering. Vi försöker undvika kognitiv bias genom att tidigt i processen testa kandidaters förmåga och kapacitet. Målsättningen är att öka urvalet och inte fastna alltför mycket i cv:t som enbart visar på tidigare erfarenheter. Det är viktigt att använda objektiva mätmetoder och moderna rekryteringsverktyg för att utvärdera kandidaters lämplighet för en roll.

Fyra tips för en mer jämställd rekrytering

  • Våga utmana dina föreställningar kring vad som är en ”bra” kandidat och rekrytering för företaget. Våga ta ut svängarna och förlita dig på kandidatens potential att prestera.
  • Säkerställ att den rekryteringspartner du väljer har ett brett nätverk och kan presentera kandidater med relevant erfarenhet oavsett kön.
  • Sätt upp tydligare mål för hur organisationen ska se ut ur ett mångfaldsperspektiv och jobba och ställ krav utifrån det.
  • Ta tid på er. Att göra en chefsrekrytering är en viktig tillsättning.

Kontakta oss om du behöver hjälp att rekrytera inom ekonomiområdet!

Skrivet av: Mathias Johansson