Controllerrollen allt mer komplex – så lever du upp till förväntningarna

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Digitalisering och automatisering har i hög grad påverkat controllerrollen. Den moderna controllern ska inte bara ha koll på siffror och analys. Denne ska också vara strategisk, affärsnära, vara en god kommunikatör och helst också ha systemkunskap och koll på hållbarhetsregler. Hur ska du som arbetsgivare tänka för att bygga en modern controllerfunktion och kan du som är controller leva upp till de höga förväntningarna? Här beskriver vi varför rollen har blivit så komplex och ger tips på lösningar.

Listan på de egenskaper som i dag krävs av en modern controller kan fyllas på i det oändliga. Så har det inte alltid varit. Förändringen drivs på av en snabb förändringstakt och digitaliseringen som successivt inneburit en ökad tillgång till stora mängder data och analysarbete.

– Detta kräver en förståelse för siffror och redovisning men ställer också krav på att ha örat mot marken och att vara affärsnära, pådrivande och kommunikativ för att kunna fatta snabba strategiska beslut. Lägg därtill personalansvar och ledarskapsegenskaper. Det är i princip omöjligt att hitta alla dessa egenskaper hos en person. De höga kraven riskerar att leda till att controllern känner sig otillräcklig i stället för kompetent, säger Kristin Mehta, managementkonsult på Meritmind.

Vad finns det för lösningar på denna svåra ekvation?

Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind, menar att det är viktigt att inte fortsätta i gamla hjulspår vid rekrytering. Behoven måste omvärderas och rollerna omdefinieras. Det blir viktigt att ta fram arbetsbeskrivningar för att säkerställa rätt kompetens.

– Fundera på om dina förväntningar är rimliga. Kanske behöver du inte rekrytera utan i stället vidareutveckla befintlig personal och dela upp relevanta roller i flera, säger hon.

En annan lösning kan vara att dela in controllerrollen i olika delar baserat på arbetsuppgifter.

– Jag tycker att man kan dela in controllerfunktionen i back office, middle office och front office och bemanna de olika funktionerna utifrån egenskaper hos medarbetaren, säger Kristin Methta och förklarar:

– En medarbetare på back office kanske trivs bättre med att vara bakom kulisserna och ha koll på systemen än den som sitter i front office och har koll på helhetsperspektivet. Den person som sitter i middle office har i sin tur bra kännedom om policys och regelverk.

I ett mindre bolag kan lösningen vara att låta controllern bli ett affärsstöd för flera enheter som IT, HR och marknad.

Genom att dela upp funktionen på detta sätt blir rollbeskrivningen tydligare vilket är en fördel både för ledningen och för arbetssökande som får lättare att söka och hantera rollen utifrån sin egen kompetens och se arbetet som en karriärtrappa där man börjar i back office och sedan arbetar sig upp inom företaget.

Vad har ni för tips till controllers som känner att det är svårt att leva upp till alla krav?

– Börja med att kartlägga dina kunskaper och vad du måste bygga på med under din karriär. Ingen förväntar sig att du ska kunna allt efter din utbildning men att ha en solid redovisningsgrund är viktigt. Kunskaper i Excel, system och presentationsteknik kan du bygga på allt eftersom. Förmågan att övertyga och påverka blir allt viktigare liksom att ha koll på hur regelverket inom hållbarhet påverkar företaget.

– Du måste också ställa krav på din arbetsgivare så att du har rätt förutsättningar för att kunna leva upp till de förväntningar som bolaget har på dig.

Och vilka är de bästa tipsen till arbetsgivare som vill bygga upp en modern controllerfunktion?

– Börja med att se över rollbeskrivningarna och bryt ner dem. Är de förväntningar ni har på medarbetaren rimliga? Vad ska ingå i de olika rollerna för att du ska kunna skapa en modern ekonomifunktion? Vad har ni för långsiktiga ambitioner?

– Fundera också på om du behöver rekrytera ny personal eller om det räcker med att vidareutveckla den personal du redan har.

Vill du ha fler konkreta tips i detta ämne?

På Meritminds webbinarium Controllerrollen – en unicorn? från den 16 december 2021 diskuterar Anette Wickholm och Kristin Mehta utmaningen i att hitta en controller som kan ”allt” och presenterar lösningsförslag.

Se det här: https://meritmind.se/whitepaper/controllerrollen-en-unicorn-video/

Läs också:

Framtidens controller – från data till insikter

Så byggde Electrolux ett center of excellence

Vill du ha hjälp med din nästa rekrytering till din ekonomifunktion eller hjälp med att se över dina rekryteringsbehov?

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.

anette.wickholm@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson