Framtidens controller – från data till insikter

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

I takt med digitaliseringens framfart har controllerns roll förändrats. I dag måste denne ha större beredskap för oväntade händelser i omvärlden och kunna fatta komplexa beslut på ledningsnivå. Men hur skapas en controllerfunktion som arbetar verksamhetsnära och proaktivt? Vi har frågat Agneta Palmér som är Vice President Corporate Control på Getinge hur de arbetar för att skapa en verksamhetsnära controllerfunktion i framkant.

När Agneta Palmér och hennes kollegor insåg att ökad innovationstakt och snabba förändringar i omvärlden både skapade nya möjligheter och ställde nya krav på controllerfunktionen började de fundera. Hur skulle deras controllers kunna gå från att vara avskilda rapportörer till affärsnära strateger? Hur skulle controllerfunktionen genom insikter i siffror kunna bidra till att vidareutveckla verksamheten?

– Vår utmaning, som jag tror vi delar med många andra, är att förväntansbilden på controllers att agera agilt och fatta snabba beslut under ovisshet har medfört allt större rapporterings- och analysbehov. Vi har tillgång till effektiva verktyg, system och stora datamängder vilket borde ge goda förutsättningar att lyckas. Men vi insåg också att våra controllers hade ont om tid och det blev en utmaning att få dem att leva upp till förväntningarna, säger Agneta Palmér.

Ramverk för controllers

Agneta Palmér och hennes kollegor började tillsammans fundera på en strategi för att skapa förutsättningar för en framtidssäkrad och agil ekonomifunktion. De satte i gång ett arbete som landade i ett ramverk med syfte att koppla ekonomernas vardag till företagets övergripande strategi.

Fokusområden i ramverket innefattar vikten av styrning och finansiell modell, affärsmässighet utifrån ett ekonomiperspektiv, samt produktivitet och kapabiliteter.

– En del av arbetet med ramverket var att skapa en controllerhandbok som fokuserar mycket på mindset, mandat och struktur för att främja och stärka strategisk och affärsnära controlling, säger Agneta Palmér.

Framtidens controller – en supermänniska?

När det gäller den kompetens och egenskaper en controller behöver menar Agneta Palmér att analytisk förmåga och siffersinne är grunden, men det är långt ifrån allt en controller bör kunna.

– En bra controller måste i dag vara förändringsbenägen, affärdrivande och utgöra ett stöd till ledningsgruppen. Det krävs också en kommunikativ förmåga att kunna förklara vad analyserna och prognoserna innebär för affären och utifrån dem kunna fatta rätt affärsmässiga beslut säger hon och fortsätter:

Hur tänka när det gäller rekrytering?

Det är inte lätt att hitta alla dessa egenskaper i en och samma person. Kanske måste företagen tänka om lite när de rekryterar sin controllers i dag jämfört med för några år sedan. Det menar Jessica Ivarsson som är rekryteringskonsult på Meritmind.

Här är hennes fyra tips att tänka på inför din nästa rekrytering:

  1. Börja med att se över vart ni som bolag är på väg för att fastställa vilka nya kompetenser/roller som behövs i organisationen.
  2. Tänk på vikten av att ta in olika sorters kompetens in i bolaget.
  3. En vilja att utvecklas (potential) kan väga tyngre än arbetslivserfarenhet och utbildning (readiness).
  4. Ta kontakt med ett rekryteringsbolag som tillsammans med er säkerställer en så objektiv process som möjligt vilket ger en mer träffsäker rekrytering. Ett rekryteringsbolag har kontakter i branschen och kan också utmana och se lösningar ni själva kanske inte ser.

Läs även: Dags att rekrytera – så hittar du morgondagens ledare ⇒

Vill du veta mer?

I ett frukostwebbinarium diskuterar Meritmind tillsammans med experter hur controllern kan bli den affärspartner som verksamheten behöver.

På webbinariet deltar: Agneta Palmér, Vice President Corporate Control på Getinge, Jessica Ivarsson, regionchef Väst på Meritmind, Kristin Mehta, managementkonsult på Meritmind och David Winterleijon, managementkonsult på Doplus.

Webbinariet ”Framtidens controller – från data till insikter” sändes live den15 september och kan ses i sin helhet i efterhand här ⇒

Vill du ha hjälp med att rekrytera din nästa controller eller vill se över hur din controllerfunktion skulle kunna arbeta mer integrerat och affärsnära?

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.
anette.wickholm@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson