Framtidskonsulten: Här är trenderna som formar ditt framtida kompetensbehov

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Att arbetslivet står inför stora förändringar är uppenbart. Digitalisering och automation, men också värderingsskiften och globalisering utmanar invanda arbetssätt och organisationsmodeller. Hur kan vi anpassa oss till en värld där allt är mer komplext och framtiden alltmer oförutsägbar? Vi har lyssnat på framtidskonsulten Magnus Kempe från Kairos Future om vilka trender som formar vår framtid.

Digitalisering, individualisering och globalisering är några megatrender vi under flera år tagit för givet som självklara. Dessa antas ha stor betydelse för hur vår framtid kommer att se ut och de påverkar samhälle, människor och ekonomi på global nivå. Men i en värld där komplexitet och oförutsägbarhet är en del av vardagen blir konsekvensen att dessa trender kanske inte längre gäller.

På trendspaningen med Magnus Kempe framkom istället att vi allt oftare ser mottrender till dessa megatrender.

Här är några av trenderna det kan vara värt att hålla ögonen på.

Automationen som uteblev?

År 2013 kom en rapport från The Economist som förutspådde att 47 % av alla jobb i USA skulle automatiseras bort. Så blev det inte. Tvärtom blev det inte alls så mycket automation som man trott. Varför? Om du arbetar i en verksamhet som är beroende av människor har du svaret. Människor är helt enkelt inte enkla att effektivisera bort.

Urbanisering blir ruralisering

Under Corona var det många som fick prova på distansarbete. Och faktum är att distansarbetet kan vara början på slutet för urbaniseringen. Kransbygden växer kraftigt och allt fler byter sin dyra bostad i storstaden mot en lite billigare bostad i kranskommunen.

Slowbalisering – det nya globaliseringen

Globalisering handlar om ökad rörlighet av varor, kapital och arbetskraft över nationsgränser. Men globaliseringen kan ibland kan uppfattas som ett hot mot de egna livsvillkoren. Det har bidragit till en motreaktion mot ökad ”avglobalisering”, eller en sorts ‘slowbalisation’ – en avmattning i globaliseringstakten.

Individualisering är otrendigt – tillsammans är hett

I Sverige har vi länge haft ett fokus från kärnfamiljen till individen. Detta har resulterat i att Sverige idag är det mest individualistiska landet i världen. Men nu syns en tydlig förskjutning mot att svenskar återigen söker sig mot samhörighet och gemenskap. Men istället för att söka sig till den familj eller det samhälle man fötts in i söker sig de yngre generationerna i högre grad till personer med samma intressen, värderingar och moral som dem själva, till så kallade tribes.

Från teknikfokus till kundfokus

Med digitala enheter ständigt i våra händer går allt mer att mäta, utvärdera och rent av förutse. Vi kan göra allt från att kontrollera vår egen hälsa och till att samla in information om våra medarbetare eller hur kunden upplever en produkt eller tjänst. Data har blivit det nya guldet och de som är skickligast på detta är också världens mest framgångsrika organisationer. Men var går gränsen för den personliga integriteten?

Vad betyder dessa trender för dig och ditt företag?

Dessa och andra omvärldsförändringar har stor inverkan på din framtida kompetensplanering. I korthet handlar det om att ta tag i tre strategiska frågor.

Vart är ”världen” på väg?

Få insikt om vart marknaden – kompetens- och medarbetarmarknaden såväl som företagets marknad – är på väg på längre sikt.

Vad behöver ni vara bra på?

Omvandla insikterna till kompetenskrav. Vad behöver ni vara skickliga på för att nå framgång i en framtida omvärld och affärsmiljö.

Hur skaffar ni den kompetens ni behöver?

Vad behöver ni köpa in, vad kan ni bygga internt? Vad kräver rekryteringar, organisatoriska och kulturella förändringar? Frågorna är många och stora men nödvändiga. Och med svaren på plats står ni väl rustade inför framtiden.

Behöver ert företag hjälp med att rekrytera er framtida kompetens med tanke på de förändringar ni står inför? Eller hjälp med förändringsledning kopplat till ekonomiområdet.

Kontakta oss gärna så hjälper vi till!

Anette Wickholm, är rekryteringskonsult på Meritmind. Hör gärna av dig till henne om du vill ha hjälp med din nästa strategiskt viktiga rekrytering.

anette.wickholm@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson