”Jag brinner för att lösa kundernas utmaningar”

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Med över 30 års erfarenhet av ekonomi- och finansprocesser har Håkan Holmberg fått en förståelse för de utmaningar som organisationer kan stå inför när det gäller att tillsätta ny kompetens på ekonomiområdet. Här berättar han om framgångsfaktorerna bakom en lyckad rekrytering.

Precis som många andra på Meritmind har även Håkan Holmberg arbetat med flera olika roller inom ekonomi innan han kom till företaget.

– Innan jag blev rekryteringskonsult var jag med och byggde upp ABB Shared Accounting Services (SAS) i Sverige. Där fick jag bred erfarenhet av att hantera stora processer och en förståelse för våra uppdragsgivares olika behov och utmaningar, säger Håkan Holmberg.

Passion för rekrytering

Då Håkan alltid tyckt det var spännande med rekryteringar fann han efter drygt 30 år på ABB sin passion i rekryteringsrollen på Meritmind. Och i sin nya roll har han stor nytta av sina tidigare erfarenheter.

– Eftersom jag själv har arbetat som ledare i ett stort bolag har jag en förståelse för vilken kompetens som kan behöva tillföras en organisation.

Många lyckade rekryteringar

Som rekryteringskonsult har Håkan hjälpt många företag med framgångsrika rekryteringar inom ekonomiområdet. Ett av dem var när ett kommunalt bostadsbolag behövde ersättningsrekrytera en ekonom på mycket kort tid. Rekryteringen skulle vara klar innan semestern och påbörjades i mitten av juni.

– Genom ett effektivt samarbete med uppdragsgivaren lyckades vi komma i mål i tid. Nyckeln låg i att vi var två kollegor som parallellt intervjuade. Vi hade en tät dialog och löpande återkopplingar med uppdragsgivaren. Eftersom rekryteringen var högprioriterad frigjorde de tid för att träffa kandidater och kunde fatta ett snabbt beslut. Tre veckor från annons till anställningsavtal ska nästan inte gå, men det gick och utmaningen var rolig.

Flera framgångsfaktorer

Håkan Holmberg anser att det finns några avgörande faktorer bakom en framgångsrik rekrytering. Engagemang, flexibilitet och nätverk är de främsta nycklarna.

Håkan inleder alltid en rekrytering med att träffa uppdragsgivaren och agera bollplank för att få en djupare förståelse för vilken typ av kompetens organisationen söker. Han råder sina uppdragsgivare att tänka långsiktigt och att inte bara anställa en kopia av den person som ska ersättas.

– Ofta är det också bättre att inte låsa sig vid för många krav. Då får man in fler sökande kandidater vilket även ökar chanserna att hitta rätt person för jobbet. Det viktigaste är nämligen inte ett perfekt cv utan även potentialen att utvecklas och bidra i företagets resa framåt. Vad personen gjort är egentligen mindre viktigt än varför. Potentialen för framtiden hittar vi om vi adderar tester och strukturerade intervjuer. Det viktigaste för mig är att både organisationen och den som rekryteras är nöjd med resultatet i slutänden.

Vad tycker du är den främsta fördelen med att anlita Meritmind vid rekrytering av ekonomer?

– Vi har Sveriges största nätverk av ekonomer och en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess, men samtidigt är vi flexibla. Ingen rekrytering är den andra lik och det gäller att hela tiden ha ett nära samarbete med uppdragsgivaren och tentaklerna ute för att hitta den bästa kandidaten.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med din nästa rekrytering!

Skrivet av: Mathias Johansson