Onboarding – ett effektivt verktyg för en hållbar chefsrekrytering

Onboarding – ett effektivt verktyg för en hållbar chefsrekrytering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Du har rekryterat din nya talang och nu kan du andas ut. Eller? Faktiskt inte. Den första tiden efter en nyanställning är kritisk. Med onboarding coachning ökar möjligheterna för en lyckad start. Chefscoachen Marie Boregrim berättar hur.

En nyrekrytering är en investering, både i pengar och tid, men även en risk för företaget och för individen. Forskning från bland annat Harward Business Review visar att 33 procent av nyanställda letar nytt jobb redan innan provanställningens slut. Och det kan bli dyrt. En rekrytering som går fel kostar från en halv miljon upp till flera miljoner kronor. Därför är det så klart viktigt att hitta verktyg som gör att den nyrekryterade trivs och blir snabbt lönsam.

Hur gör man då för att ge den nyanställde chefen en bra start?

Chefscoachning löser utmaningar

Enligt Marie Boregrim som är ansvarig för coaching och ledarskapsutveckling på Meritmind är det viktigt att tidigt skapa en tydlighet i förväntningar från såväl chefer som medarbetare.

– I början av en anställning kan det uppkomma utmaningar som ofta kan lösas i samtal mellan den nyanställde och dennes chef, men att vara helt öppen och ärlig i början av en relation är inte okomplicerat, säger Marie Boregrim.

Då kan ett gemensamt samtal med en extern part vara den katalysator som hjälper den nyanställde och chefen till bästa möjliga start.

– Genom att bolla utmaningar med en utbildad chefscoach tydliggörs förväntningarna och det ökar inte bara chanserna för att den nyrekryterade ska trivas och stanna. Den hjälper också den nyanställde att komma in jobbet snabbare och då har man vunnit mycket, säger Marie Boregrim och fortsätter:

– Samtalet blir mer fokuserat och parterna kan tillsammans komma fram till effektiva lösningar som minskar risken för eventuella utmaningar som kanske skulle dykt upp senare och skapat problem. Istället lägger man tidigt grunden för en bra dialog vilket skapar en samsyn kring jobbet i ett tidigt skede.

Unikt koncept

Sedan flera år tillbaka tillhandahåller Meritmind en onboarding-tjänst med chefscoachning. Den innebär att de nyrekryterade cheferna får möjlighet att ha tre konfidentiella samtal med en professionell coach. Under samtalen går coachen igenom förväntningar, förhoppningar och utmaningar i det nya jobbet.

– Vi är ganska unika med att ha det här konceptet som ingår i vårt chefsrekryteringserbjudande. Vi rekryterar väldigt många erfarna och duktiga personer åt våra kunder. Med hjälp av våra samtal kan de snabbare blir effektiva i sin nya roll säger Marie Boregrim och fortsätter:

– Vi rekommenderar att ha samtalen ganska snart efter det att anställningen påbörjats, gärna inom två veckor. Det är också bra om den nyrekryterades chef kan vara med vid det första tillfället.

Värdefullt för båda parter

Enligt Marie Boregrim har coachingsamtal mycket god effekt och ger positiva ringar på vattnet för både de rekryterade och deras chefer.

– De nyrekryterade tycker att det är värdefullt att ha ett externt bollplank eftersom det hjälper dem att snabbt sätta rätt förväntningar, prioritera och hitta fokus. De blir helt enkelt tryggare i den nya rollen och starkare i sitt genomförande när de har funderat igenom målen och strukturen med en extern part.

Även kunderna som rekryterat ser att samtalen tillför ett högt värde:

– De upplever att vi fortsatt bryr oss om deras utveckling även efter det att vi hittat rätt kandidat. De uppskattar vår modell som hjälper dem att styra upp saker, få strukturer på plats och ligga steget före eftersom de själva kan ha svårt att hinna med och prioritera detta. Dessutom uttrycker de att vår onboarding-tjänst minskar risken för missförstånd i kommunikationen och skapar bra underlag för en dialog framåt, säger Marie Boregrim.

Uppföljningar visar positiva resultat

Uppföljningar efter genomförd insats bekräftar att både kunder och rekryterade är mycket positiva till onboarding:

Citat från rekryterad:

”Den har varit ovärderlig. Den har hjälpt mig att finna min roll i en ny miljö/företagskultur både som chef och som medarbetare.”

Citat från kund:

” Onboarding är ett ärligt och positivt sätt att förstå hur den nyanställde fungerar i olika situationer och har stort värde för vår organisation.”

”Det är bra att ha en extern coach som kan se behov som finns för en nyanställd med andra ögon än de som har jobbat på företaget länge. Dessutom är det bra att få bolla frågor som dyker upp med en extern coach som kan ha en vidare syn på hur man kan lösa problem som dyker upp när man är nyanställd chef.

Anna Jonsson redovisningschef Schneider Electric berättar om sin onboardingsprocess ⇒

Fyra fördelar med onboarding

• Kortar tiden innan den nyanställde blir produktiv.
• Säkrar att den nyanställde lyckas i sin nya roll och sitt uppdrag.
• Säkrar att nyanställningen utvecklas till en hållbar investering.
• Tydliggör förväntningar och skapar underlag för en bra dialog framåt.

Om onboarding på Meritmind:

All onboarding på Meritmind hanteras av coacher som är utbildade enligt International Coach Federation (ICF). De har gedigen egen erfarenhet både som ledare och från ekonomiområdet. Tjänsten finns i Stockholm, Malmö, Göteborg och Linköping. Dessa första tre coachningstillfällen är kostnadsfria och ses som en uppstart på onboardingdialogen som sedan kan fortsätta faciliteras av Meritmind eller på egen hand mellan chef och nyanställd.

Läs mer om Meritmind onboarding ⇒

Kontakta Marie Boregrim eller Anette Wickholm om du vill veta mer om tjänsten eller boka in ett samtal.
marie.boregrim@meritmind.se

anette.wickholm@meritmind.se

 

Skrivet av: Mathias Johansson