Använd din data med ett modernt analysverktyg och fatta faktabaserade beslut – så kommer du igång

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Allt mer data cirkulerar i våra affärssystem. Kraven på att få fram rätt rapporter för att fatta strategiska beslut på kortare tid ökar. Samtidigt upplever många att det är svårt att ta tillvara sin data på rätt sätt. Hur ska du som CFO kunna leva upp till kraven – utan att jobba långa kvällar och helger? Svaret kan vara ett modernt analysverktyg. Vi har samlat några råd som hjälper dig komma i gång.

Med hjälp av ett modernt analysverktyg kan du få hjälp och stöd att fatta strategiska beslut grundade på verksamhetens data. Det kallas också datadriven styrning och det bygger på att du har kontroll på dina dataflöden och att du förstår och kan granska din data kritiskt för att sedan kunna agera och ta fram de rapporter du behöver för att sedan optimera, effektivisera och leda verksamheten framåt.

Så här kan du komma gång med att använda ett modernt analysverktyg.

Bestäm syfte och mål

Tänk igenom vilka behov som finns och bestäm er för vad ert företag vill uppnå med hjälp av ett modernt analysverktyg. Bestäm vilka KPI:er som är viktiga och sätt upp delmål. Säkerställ att ni är överens om de övergripande målen.

Era syften kan till exempel vara något av detta:
– Identifiera vad som driver affären.
– Inspirera säljorganisationen.
– Gör prediktiva prognoser.
– Följa upp historiska data och prognoser.
– Effektivisera och automatisera styrelserapporteringen.

Säkerställ kvaliteten på er data

En förutsättning för att dina rapporter ska kunna fungera som tillförlitliga beslutsunderlag är att den data som finns i affärssystemet är av bra kvalitet. För att kvalitetssäkra data och rapporter bör det finnas ett tydligt ägarskap. Bestäm vem som har ansvar för vilka register, varifrån de olika siffrorna ska tas och vilket system som ska ha första prioritet om samma data kommer från flera olika källor.

Samla data i ett datalager

För att minska risken för fel är det viktigt att samla all data i ett fristående datalager. Härifrån kan du plocka ut data för att vrida och vända på den, göra analyser och dra slutsatser med hjälp av Data Analytics. I och med att all analysdata finns tillgänglig från en och samma källa och att alla i organisationen har en gemensam bas att utgå från blir risken för fel mindre.

Välj en lösning som är flexibel och skalbar

Ett analysverktyg som är kopplat direkt mot ditt affärssystem fungerar ofta bra i början, men när nya behov uppstår kan det bli alltmer komplext och svårjobbat. En molnbaserad plattform kan anpassas efter skiftande behov och är både skalbar och kostnadseffektiv, i och med att du bara betalar för den kapacitet du behöver.

Du styr processen

Att du investerar i ett modernt analysverktyg innebär inte att du automatiskt får ett bra beslutsunderlag. För att satsningen ska bli lyckad krävs det att du har god förståelse för din verksamhet, hur den fungerar och att företagets processer är konkretiserade och dokumenterade. Du måste styra processen och koppla analysen till verksamheten.

Ju mer du har tänkt till och ju bättre kontroll du har på vad du vill uppnå desto bättre resultat kommer du att få i slutändandan.

Här kan du läsa mer:

Framtidens controller – från data till insikter ⇒

Excelexperten: ”Excel kan tillföra väldigt mycket på en modern ekonomiavdelning” ⇒

Så effektiviserar du prognosprocessen i fyra steg ⇒

Skrivet av: Mathias Johansson