Framtidssäkra ekonomifunktionen – ta hjälp av en interimskonsult

CFO:n och hållbarhetsarbetet: Så blir det framgångsrikt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

Ska din ekonomichef gå på föräldraledighet? Eller har din Business Controller plötsligt sagt upp sig? Kanske har ni infört ett nytt ekonomisystem och allt är rörigt. Oavsett om behoven kommer plötsligt eller om du har haft tid att planera en förändring så finns det många tillfällen när en interimslösning kan behövas. Annika Jepsson som är chef för interim Stockholm på Meritmind berättar vad det innebär att anlita en interimskonsult från Meritmind och vilka fördelarna är.

Traditionellt har många ekonomiavdelningar varit slimmade och i och med Corona var det många företag som drog i nödbromsen. Men nu märker Annika Jepsson en ökad efterfrågan på kunnig ekonomipersonal.

– Många ekonomiavdelningar söker nu ny kompetens. Det kan bero på systembyten, förändringsprojekt, omorganisationer eller att de helt enkelt växer och behöver fler medarbetare.

Fördelar med interimslösning

Att ta in en interimskonsult i dessa fall kan ge många positiva effekter tycker Annika Jepsson. Det löser inte bara en stressad och rörig arbetssituation, en konsult kan också bidra med nya insikter och kunskaper samt medverka till att få förändringarna implementerade i organisationen.

– Många av våra konsulter har både lång erfarenhet av förändringsledning samt mycket erfarenhet från många olika arbetsplatser. De förstår därför vikten av gott ledarskap och kommunikation när större förändringar skall genomföras och kan dessutom bidra med kunskap kring rutin- och processförbättringar avseende till exempel rapportering och budgetprognoser.

Annika Jepsson berättar att Meritmind utbildar alla anställda konsulter inom exempelvis redovisningsnyheter, RPA och BI samt att de får regelbunden kompetensutveckling och blir uppdaterade på vad som händer i omvärlden. Detta gör att de kan bidra med nya perspektiv och på så sätt även utveckla och framtidssäkra ekonomifunktionen.

Konsult eller anställd?

En interimskonsult behöver inte utesluta en rekrytering, men ibland kan det vara bättre att först ta in en konsult vid en förändringsprocess, menar Annika Jepsson och förklarar:

– I detta mellanläge vet man inte alltid vilken kompetens som företaget behöver komplettera med. Då kan en interimskonsult stötta upp under tiden och ekonomichefen får möjlighet att rekrytera i lugn och ro.

Snabb hantering

Enligt Annika Jepsson tar det ofta inte lång tid från det att man bestämmer sig för att ta in en konsult till det att hjälpen är på plats.

– Vi brukar oftast kunna presentera konsulter inom bara några timmar, beroende på kravspecifikation, säger hon.

Är det kostsamt att ta in en interimskonsult?

– En interimslösning är självklart förknippad med en viss kostnad. Men den måste ställas i jämförelse med att personalen går på knäna och blir sjukskrivna, eller att ledningsgruppen inte får korrekt beslutsunderlag.

Hur snabbt kommer konsulten in i jobbet?

– Våra konsulter är väldigt drivna och självgående. De är vana vid varierade uppdrag i olika branscher och har en stor vana att sätta sig in i olika system. Våra seniora konsulter är självgående från dag ett medan våra juniora stjärnor behöver en planerad överlämning.

6 tips – Att tänka på när du anlitar en interimskonsult

  1. Skriv en kravspecifikation – tänk igenom vad du vill få ut av konsultens arbete samt vad du vill att konsulten skall ha bidragit till efter avslutat uppdrag.
  2. Låt arbetsuppgifterna styra valet av konsult.
  3. Vänta inte för länge med att ta in en interimslösning – överbelastad personal presterar inte bra i längden.
  4. Låt proffsen guida dig rätt – på Meritmind har vi konsultchefer som kan guida dig rätt i valet av konsult. Nyttja det!
  5. Kan du omorganisera? – Kanske kan du låta en junior person ta sig an mer seniora uppgifter och konsulten ta över dennes uppgifter? Se konsulttiden som ett sätt att lyfta befintliga medarbetare.
  6. Ta chansen och fånga upp konsultens förslag till förbättring. De har erfarenhet och är väldigt kunniga.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!

Skrivet av: Mathias Johansson