Många utmaningar väntar 2021 – här är trenderna att hålla ögonen på

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Vi på Meritmind har även detta år låtit 750 ekonomiavdelningar svara på vilka utmaningar som väntar 2021. Liksom tidigare år framkommer att det är frågor kopplade till digitalisering och en hög förändringstakt som står högst på agendan. Nytt för i år, är inte helt oväntat, utmaningar i samband med nya arbetssätt som uppstått på grund av pandemin. Här är listan med utmaningarna och några trender att hålla ögonen på inför det nya året.

Våra respondenter som har ledande befattningar på svenska företags ekonomifunktioner har svarat att följande står högst upp på agendan inför 2021:

Digitalisering / automatisering – Att fortsätta digitaliseringsresan, byta ekonomisystem och förbättra processer, strukturer och arbetssätt.

Omorganisation och lönsam tillväxt – Att öka försäljning och anpassa organisationen efter nya förutsättningar.

Att anpassa verksamheten till det nya normala – Att bygga och leda organisationer på distans.

Kompetensförsörjning, utveckling och teambuilding – Att hitta rätt kompetens för nya roller, få ihop nya team, stimulera kreativitet och kvalitetssäkra.

2020 – året för snabba förändringar

Svaren på Meritminds undersökning bekräftar att det under 2020 blev smärtsamt tydligt för många företag att det inte går att luta sig tillbaka med en ”det fixar sig alltid attityd”. De företag som inte kunde ställa om snabbt riskerade att hamna på efterkälken eller till och med slås ut.

Under 2021 gäller det att vara fortsatt beredd på snabba förändringar och att ständigt utforska nya sätt att driva tillväxt.

Hur ska då organisationer och företag förbli relevanta? Vi har tittat närmare på några trender som blir viktiga att hålla ögonen på under 2021.

10 trender från Gartner

Gartner har i en rapport tagit fram 10 strategiska trender och möjligheter för företag att skilja sig från konkurrenterna. Trenderna är indelade i tre teman; Människan i centrum, Platsoberoende och Motståndskraft. Det går ut på att det både behövs teknik som stödjer verksamhetens behov och digitaliserade processer som hjälper anställda, kunder och leverantörer att utföra sina jobb var som helst. Utöver det krävs motståndskraftiga organisationer som är beredda att snabbt ställa om och anpassa sig efter olika typer av störningar.

Platsoberoende verksamhetsmodell

Gartner nämner trenden ”Anywhere Operations” som utgår från tanken att organisationer måste kunna bedriva sin verksamhet varifrån som helst även om kunder, arbetsgivare och affärspartners arbetar i fysiskt separata miljöer. Modellen för en sådan verksamhet är “digital first, remote first.” Att vara digital bör alltid vara standard. Det fysiska utrymmet har fortfarande betydelse, men bör kunna förbättras digitalt.

En smart sammansatt verksamhet

Gartner betonar också vikten av ”Intelligent composable business” eller ”En smart sammansatt verksamhet” som kan anpassas och ändras utifrån aktuell situation. Organisationer måste kunna agera smidigt och fatta snabba affärsbeslut som är baserade på aktuell data.

Hyperautomation

Trenden ”Hyperautomation” utgår från tanken att allt som kan automatiseras ska automatiseras. Många organisationer har gamla teknologier och ineffektiva affärsprocesser som inte är optimerade, sammankopplade eller effektiva. Genom hyperautomation kan den digitala affärsverksamheten accelerera.

Distansarbete är här för att stanna

Flera rapporter som vi har tagit del av pekar på samma sak – distansarbete är här för att stanna.

McKinsey Global Institute uppskattar att mer än 20 procent av den globala arbetskraften skulle kunna arbeta större delen av sin tid utanför kontoret – och vara lika effektiva.

I Deloittes studie “May the workforce be with you”, som är baserad på svar från 10 000 medarbetare på olika företag i olika branscher i sju europeiska länder, svarar två tredjedelar att de kommer arbeta mer på distans även efter pandemin.  Enligt studien ställer ökat distansarbete inte bara ökade krav på den enskilde medarbetarens anpassningsförmåga utan även på att organisationer i högre grad måste utforma policys och åtgärder som är baserade på en större förståelse för den enskilde medarbetarens livssituation, behov och motivationsfaktorer.

McKinsey & Company konstaterar i sin rapport ”The next normal arrives: Trends that will define 2021 — and beyond” att det framförallt finns två utmaningar med distansarbete: Att bestämma rollen för själva kontoret och att anpassa arbetskraften till kraven på automatisering, digitalisering och annan teknik med hjälp av upskilling och reskilling. Detta är en utmaning även i branscher som inte är förknippade med distansarbete.

Flexibel modell för distansarbete

Att ge medarbetare möjlighet att jobba varifrån som helst har inneburit att nya modeller växt fram. Ashley Whillans, professor vid Harvard Business School har tagit fram modellen 3-2-2, vilket är en hybrid av arbete på kontoret och på distans: tre dagar på arbetsplatsen, två på distans och två lediga dagar. Enligt Whillans kommer medarbetare kräva större flexibilitet och organisationer kommer behöva det.

Vi ser att de gemensamma buzzorden för 2021 års trender är att både arbetsplatser, organisationer och medarbetare kräver ett flexibelt förhållningssätt.

Så, inte heller i framtiden kommer det vara möjligt att luta sig tillbaka och tro att allt fixar sig. Nej, utveckling och anpassningsförmåga är avgörande faktorer för att lyckas även framåt. I kommande blogginlägg under våren kommer vi att skriva mer om hur du lyckas bygga flexibla organisationer och arbetsplatser. Håll utkik!

Källor:

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/

https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-next-normal-arrives-trends-that-will-define-2021-and-beyond?cid=other-eml-nsl-mip-

https://www.linkedin.com/pulse/24-big-ideas-change-our-world-2021-scott-olster/?=http://cfoworld.se/sa-har-covid-19-forandrat-arbetslivet/

 
Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson