Meritminds nya systemutvecklares bästa tips för digitalisering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev ⇒

 

Meritmind är på en tillväxtresa där en digitaliserad och automatiserad administration är en av framgångsfaktorerna. Nyanställde process- & systemutvecklaren Tobias Lobergs uppdrag är att hjälpa organisationen till fullo nyttja all värdefull data för att på detta sätt skapa bra förutsättningar för en modern digital ekonomifunktion och datadriven styrning i hela organisationen.

Behovet av att automatisera administrationen spänner över hela Meritminds organisation. Även om Tobias Loberg organisatoriskt kommer tillhöra ekonomiavdelningen där resultatet av verksamhetens transaktioner landar, kommer han arbeta som en brygga över många olika funktioner och intressenter i bolaget för att möjliggöra datadriven styrning.

– På ekonomiavdelningen har vi både controlling och redovisning. Tillsammans med min roll skapar det bra förutsättningar för att bygga en modern struktur för vår affärsdata vilket lägger grunden för digitalisering och automation i hela organisationen, säger han.

Ökat behov av IT på ekonomifunktionen

Tobias Loberg

Tobias Loberg har jobbat med affärssystem i olika roller i mer än 20 år. Bland annat på en ekonomiavdelning med planering av budgetprocesser, styrmodeller och förbättringsprojekt med syfte att detaljera insikten i affärsdata.

På Meritmind är det inget nytt att ökad digitalisering och en större mängd data och information har ökat behovet av IT-kompetenser på ekonomiavdelningen.

– Behovet kan täckas av systemkunniga controllers och redovisningsansvariga eller personal från IT. För dem kan det dock vara svårt att kombinera det dagliga arbetet med att vara framåtblickande och utveckla systemstöd, säger Tobias Loberg och fortsätter:

– För att nyttja alla möjligheter i ett system och för att driva utvecklingen av systemstödet med kontinuitet krävs både process, system- och databaskunskap. Detta är kunskaper som en process – och systemutvecklare har, men kanske inte alla ekonomer, säger Tobias.

Finns inga snabba lösningar

Tobias tycker att många verksamheter tar allt för lätt på digitaliseringen. Införande av nya stödsystem handlar om att sluta jobba på ett sätt och börja på ett annat där verktyget bara är ett stöd. Organisationen måste utbildas i vad de ska sluta göra och börja göra.

– Vill man verkligen nyttja automatiseringens möjligheter finns inga snabba lösningar. Man behöver lyfta blicken och titta på hela verksamhetsperspektivet. Då blir det lättare att greppa vad som behöver göras och chansen att lyckas ökar. Du måste få organisationen att förstå vad som krävs. Ett snabbt systembyte med syfte att öka digitaliseringen kan bli en utdragen och kostsam process om man missar förutsättningarna för att få ut hela nyttan av bytet.

Vilka tips vill du ge till dem som funderar på hur de ska digitalisera och bemanna ekonomifunktionen?

  1. Lyft blicken och se helheten. Gör en situationsanalys för att greppa den nuvarande situationen, vilka problem finns och vad innebär de? Sätt därefter situationen i ett perspektiv och titta på var ni är, vart ni ska och gör en plan för hur ni ska ta er dit.
  2. Fokusera på datakvalitet och strukturer – de utgör grunden till all digitalisering. Undvik korsreferenstabeller och översättning av data så långt det går och säkra datakvalitet vid källan. Då kan informationen användas på flera håll.
  3. För att ekonomiavdelningen ska kunna nyttja systemet till fullo krävs både kunskaper om vilket behov systemet ska täcka och en förståelse för att bakomliggande data måste vara välstrukturerat och vara av hög kvalitet.
  4. Det räcker inte med ett systembyte. Se digitaliseringen som ett förändringsprojekt där du börjar jobba på ett helt nytt sätt – verktyget är bara ett stöd.

Står du inför att digitalisera din verksamhet? Vi kan hjälpa dig hitta rätt kompetens och vara behjälpliga med förändringsledning.

https://meritmind.se/forandringsledning/strategi-och-transformation/

Skrivet av: Mathias Johansson