Penningtvättslagen är komplex – följ tipsen från AML-experten

 

Antalet fall av misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism ökar och arbetet för att motverka penningtvätt – Anti Money Laundring (AML) – blir allt viktigare. Men vad innebär egentligen AML? Och hur ska de som omfattas av lagen agera för att kunna följa det komplexa regelverket? Vi har pratat med Petter Flink, grundare av Due Compliance, ett företag specialiserat på penningtvätt. Här ger han konkreta tips som säkrar lagens efterlevnad.

Hindrar kriminell verksamhet

Finansinspektionen uppskattar att det tvättas 100 miljarder svarta kronor per år i Sverige. Dessa pengar kommer från brottslig verksamhet som människohandel, prostitution och narkotikaförsäljning.

– AML är ett regelverk som tillkommit för att hindra kriminella att fortsätta med brottslig, inhuman och samhällsfientlig verksamhet, säger Petter Flink.

Det kan hända att folk blir upprörda när de får frågor från banker och finansbolag som handlar om penningtvätt. Men syftet med denna typ av frågor är att just stoppa sådan här verksamhet.

– När denna typ av misstänksamhet kommer fram tycker jag man kan svara med en motfråga. Vill du vara med och bidra till att hindra människohandel, prostitution och narkotikaförsäljning?, säger Petter Flink.

Många branscher omfattas

Det är också viktigt att känna till vilka branscher som omfattas av regelverket. Det är inte alltid de mest uppenbara enligt Petter Flink.

– Lagen listar ett 30-tal verksamheter utöver bank och finanssektorn. Till exempel kontorshotell/co-working, företagsmäklare, bolagsbildare, bilhandlare, konsthandlare, urmakare och varuhandlare av lyxvaror.

Många utmaningar med AML

AML är ett komplext regelverk och det är inte alltid lätt att följa reglerna och tillämpa dessa i praktiken.

Enligt Petter Flink kommer det inte heller bli enklare med tiden, utan trenden är att kraven på bolagen kommer fortsätta öka.

För många bolag tar det väldigt mycket tid och resurser i anspråk att följa regelverket och det komplicerar och stoppar upp bolagens processer. Detta är en påtaglig utmaning för alla aktörer inom bank- och finanssektorn. I synnerhet för fintech, en bransch som automatiserar och förenklar sina processer.

Och här vill Petter Flink sätta upp ett varnande finger.

– Se upp för alltför förenklade lösningar. Skyldigheterna enligt lag är inte helt lätta att täcka in i ett systemstöd, hur snygga och snabba dessa applikationer än är. Teknisk utveckling och lagstiftning måste gå hand i hand. Men det gör det inte alltid i praktiken tyvärr.

Finns inga omvägar

Dessvärre finns det inga omvägar när det gäller att uppfylla Finansinspektionens generella riktlinjer.

– Det kan låta både förenklat och förnumstigt men mitt främst råd till företagen är att göra sin hemläxa grundligt. Sätt er in i regelverket ordentligt och se hur ni ska fullgöra era plikter. Försök inte ”cut some corners”, ”spela för gallerierna” och ej heller ”följa minsta motståndets lag”. Detta slår förr eller senare tillbaka på er själva, säger Petter Flink och fortsätter;

– Säkerställ att du har en så kallad allmän riskbedömning på plats. Denna ska ligga till grund för ert dagliga arbete med AML. Vid en eventuell tillsyn vill tillsynsmyndigheten ofta se detta dokument. Att inte följa regelverket kan bli både kostsamt och plågsamt. Det har inte minst den senaste tidens sanktioner och ingripanden från bland annat Finansinspektionen och Länsstyrelsen visat.

Vilka egenskaper bör den ha som vill arbeta med penningtvätt?

– Det är viktigt att ha ett starkt engagemang och svara ja på frågan; ”Vill jag vara med och bidra till att hindra människohandel, prostitution och narkotikaförsäljning?”. Man bör dessutom drivas av att göra processer så enkla och effektiva som möjligt.

Finns det några smarta digitala verktyg som kan underlätta hanteringen?

– Kul att du frågar, det finns det faktiskt. Vi på Due Compliance har, i enlighet med vår lanseringsplan, under våra två första år etablerat oss som ledande leverantör till advokatbyråer och växer snabbt inom revisions- och redovisningsbranschen genom till exempel samarbete med FAR. Nu går vi, i enlighet samma plan, vidare och erbjuder vårt verktyg Due AML Rådgivare även till bank/finans, PE-bolag, företagsmäklare med flera. Det känns otroligt spännande.

Så säkrar du efterlevnaden av AML – fyra tips

  1. Ta fram en allmän riskbedömning. Denna ska ligga till grund för era rutiner, policys och dagliga/löpande penningtvättskontroller, KYC (Know Your Customer) och – sist men inte minst – era riskbedömningar och riskklassificeringar av kunder och uppdrag.
  1. Håll era rutiner och er policy praktiska och lätta att följa. Papperstigrar gör ingen glad och imponerar inte på vare sig Finansinspektionen, andra tillsynsmyndigheter eller domstolar.
  1. Upphandla ett bra systemstöd som både tillgodoser lagstiftningens krav och samtidigt stöttar och harmoniserar med allmänna riskbedömningen och er policy/rutiner.
  1. Släpp inte taget – det är lätt hänt att göra en hygglig initial punktinsats men glöm inte att detta är skyldigheter som ska fullföljas löpande över all tid. Inget projekt som avslutas, tyvärr.


Om Petter Flink
Petter Flink är jurist och AML-expert. Han har arbetat 17 år på advokatbyråerna Mannheimer Swartling, Lindahl och AG Advokat. Han är också CEO och Co-founder av Due Compliance AB.

Om Due Compliance AB
En Legal Tech Start Up som lanserades våren 2019. Tillhandahåller bland annat den unika tjänsten Due AML Rådgivare som på ett effektivt och enkelt sätt hjälper verksamheter att fullgöra sina lagliga skyldigheter enligt PTL och tillsynsmyndigheternas vägledningar och krav. Verktyget är framtaget av erfarna jurister i nära samarbete med flera byråer. Läs mer om tjänsten här.
Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Anne-Li Wigge Lind