Rusta för mörkare tider – här är tipsen du som CFO behöver när det blåser kallt

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Många företagare spår tuffare tider med kostnadsreduceringar i fokus snarare än ökad tillväxt. Hur ska du tänka för att inte drabbas av panik när framtiden ser lite mörkare ut? Det finns några konkreta åtgärder du som CFO kan vidta för att företaget ska klara sig så bra som möjligt. Här delar vi med oss av råd som förhoppningsvis kan hjälpa dig att styra företaget rätt.

Bli kostnadernas korsfarare

För att hålla en balanserad kostnadsnivå när marginalerna pressas behöver du som CFO ta rollen som kostnadernas korsfarare. Men gå inte för långt i din besparingsiver – det kan riskera att få andra negativa konsekvenser, som att effektivitet och idéer går förlorade eller att medarbetarnas motivation minskar. Försök även att prata lönsamhet snarare än besparingar, då det även fångar in effektiviseringar och prisökningar.

Kommunicera mera

När tiderna är osäkra bör du som CFO peppa ledningen och se till att ni inte tappar fart om konjunkturen viker. Du och resten av ledningen behöver vara öppna och kommunicera extra tydligt hur det går för företaget. Se till att få med alla på tåget, så att ni tillsammans kan ta er igenom situationen och samtidigt lägga grunden inför nästa högkonjunktur. På så sätt kan ni skapa förståelse, lojalitet och en god laganda.

Ta tillvara på möjligheter

När det är svalare på marknaden upphandlar kloka stater vägar och broar. Vad passar ni på att göra när det finns tillgängliga resurser och kanske förhandlingsbara priser? Startar du projekt i lågkonjunktur kan de vara klara när högkonjunkturen kommer och du kan dra nytta av dem direkt. Det är kanske nu du som CFO ska passa på att implementera nya system och modernisera ekonomifunktionen?

Ha ordning och reda

Det är oerhört viktigt att fånga upp sviktande utveckling tidigt för att snabbt ta ett ägarskap kring nödvändiga åtgärder. För detta krävs ett stort fokus på nyckeltalsuppföljning och lyhördhet långt ut i organisationen. För att du som CFO ska kunna sova gott om natten är det naturligtvis även viktigt att stå väl rustad i samtliga hygienfrågor som; policys, avtalstäckning, skattebetalningar och allmän dokumentation.

Var rädd om dina medarbetare…

Osäkra tider innebär ofta mer jobb för ekonomiavdelningen. Fler rapporter ska fram, uppföljning och avstämningar ska ske tätare och det blir viktigt att ha stenkoll på orderböckerna. Det kan bli tufft för hela ekonomiavdelningen.

Visst kan många arbeta mer under en begränsad tid och visst går det under en period att ta över en sjuk kollegas arbete, men hur länge är det rimligt?

…bygg en skalbar organisation

Genom att bygga en skalbar och flexibel organisation där du kompletterar med tillfällig kompetens för vissa uppgifter eller projekt säkerställer du att arbetssituationen för dina medarbetare blir mer hanterbar.

Dessutom visar du som CFO att du värnar om dina medarbetare – och framstår som ett gott föredöme. För även en korsfarare måste få vila ibland.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig i tuffare tider? Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

Skrivet av: Mathias Johansson