Så förutser du framtiden med scenarioplanering

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Har du som CFO bestämt dig för att gå över till rullande prognoser, men är osäker på hur du ska gå till väga? Genom att arbeta med drivarbaserad scenarioplanering kan du lättare förutse framtida händelser och få en mer precis prognos. Så här går det till!

Som vi skrivit om tidigare här på bloggen finns det många fördelar med att regelbundet anpassa, uppdatera och justera ditt företags budget och prognoser efter aktuell data och förändringar i marknaden.

Identifiera drivare

För att komma igång och börja arbeta mer dynamiskt med budgeten måste du först identifiera vilka affärsdrivande aktiviteter / nyckeltal ni ska följa och sedan uppdatera dem kontinuerligt allt eftersom de förändras.

Dessa drivare bör vara sådana som din verksamhet känner väl till och som har reell inverkan på ditt resultat. De ska också vara mätbara och gå att agera på. Exempel på drivare kan vara prislistor, försäljningsvolymer, sysselsättningsgrad eller antal leads.

Skapa scenarier

När du väl har identifierat dina drivare kan du med hjälp av dem skapa olika scenarier. Vad händer till exempel om du sänker priserna, om du får en ny konkurrent, om valutakurserna förändras eller om du drar ner på personal.

Med hjälp av dessa scenarier kan du bättre förutspå framtida händelser och utfall som påverkar företagets resultat. Du kommer också att kunna agera snabbare om någon av scenarierna blir verklighet.

Viktigt att våga

Att komma i gång med ett mer drivarbaserat arbetssätt är inte svårt, men det kan ta tid. Det är viktigt ha en ödmjukhet inför att detta är ett helt nytt sätt att arbeta på. Du måste våga utmana gamla invanda arbetssätt och införa nya rutiner, vanor och processer. Därför är det också viktigt att det är ordentligt förankrat i organisationen.

I slutändan kommer det vara värt det. Genom att gå över till drivarbaserad scenarioplanering kommer ni kunna förutse framtida händelser, hänga med snabbare i omvärldens svängningar och få bättre kvalitet i den finansiella rapporteringen.

Här kan du läsa mer om drivarbaserad planering.

Hör av dig till oss om du vill komma i gång med scenarioplanering!

Skrivet av: Mathias Johansson