Vad innebär lagen om uthyrning av konsulter för dig? Ta del av vår checklista!

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Hyr du in konsulter? Då vet du kanske att en ny lag om inhyrning av konsulter trädde i kraft hösten 2022. Lagen innebär att du kan behöva erbjuda konsulten anställning eller ersättning efter 24 månader. Därför är det viktigt att du håller koll på konsultens uppdrag och hur länge du anlitat konsulten.

För att hjälpa dig att hålla koll har vi sammanställt en checklista. Med hjälp av denna kan du förbereda ditt företag för eventuella förändringar som kan uppstå när uthyrningstiden närmar sig tidsgränsen – och slippa överraskningar.

Checklista för inhyrda konsulter:

Omfattas konsulten av lagen? Lagen gäller bara konsulter som är anställda på ett konsultföretag och inte egenkonsulter (uppdragstagare med eget bolag). Den gäller inte heller när konsulten utför uppdrag självständigt eller ansvarar för ett avgränsat, tidsbestämt projekt, som exempelvis förändringsprojekt. Om du däremot anlitar en konsult för uppdrag som kräver arbetsledning av dig, till exempel löpande bokföring så gäller lagen. Ju mer kontroll du har över konsultens arbete desto större blir sannolikheten att konsulten omfattas av lagen.

Ställ krav på konsultbolaget. Det är ditt ansvar som kundföretag att följa lagen och se till att tillsvidareanställning eller kompensationsersättning erbjuds. Försäkra dig därför om att konsultbolaget du anlitar har rutiner och avtal som tydliggör när lagen blir tillämplig och vad som gäller i ditt specifika fall.

Följ upp konsultens uppdrag. Se till att ni har systemstöd och rutiner för att kunna följa upp konsulters uppdrag och tider.

Nära kontakt och kommunikation. Uthyrningstiden räknas från dagen då lagen trädde i kraft (oktober 2022) och reglerna blir därför aktuella först hösten 2024. Det är då det kan börja bli aktuellt att erbjuda konsulten en tillsvidareanställning eller ersättning. Stäm av med konsultbolaget vad som gäller för dig när konsulten närmar sig 24-månadersgränsen så att du slipper överraskningar.

Rådgör med konsultbolaget: Om du är osäker på hur den nya lagen påverkar din specifika situation, kontakta konsultbolaget du anlitar och diskutera igenom er situation.

Här kan du läsa mer om uthyrningslagen och vad den innebär:

https://meritmind.se/meritmind/nya-regler-for-inhyrda-konsulter-sa-berors-du-som-kundforetag/

Planerar du att ta in en konsult och vill ha vägledning? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Skrivet av: Mathias Johansson