Därför måste du vara en modig ledare – i en värld av snabba förändringar

Stor potential med automatisering – experterna guidar dig rätt

 

Företag och organisationer behöver vänja sig vid att omvärlden snabbt kan förändras. För Nicholas Fernholm blev detta tydligt under coronapandemin. I den nyligen utkomna boken ”Handbok för oförutsägbarhet: Hur du kan bemöta en komplex och kaotisk värld” berättar han hur man leder företaget i en föränderlig värld och hittar lösningar på oförutsägbara problem – nästa gång de uppstår.

Med inspiration från sina erfarenheter som logistikansvarig för Stockholms Läns Sjukvårdsområde, SLSO under uppbyggnationen av Älvsjö Epidemisjukhus och som projektledare för inköp av skyddsutrustning till Region Stockholm har Nicholas Fernholm erfarenheter kring hur individer och organisationer agerar för att bemöta en alltmer föränderlig värld.

Det var under coronapandemin som han började fundera på hur det kom sig att vissa organisationer hanterade kriser bättre än andra. Vad var det som till exempel gjorde att Sverige inte fick slut på skyddsutrustning under corona?

Sjukvården vågade experimentera

När marknaden för skyddsutrustning blev kaotisk under corona och det inte gick att få tag på munskydd, andningsskydd och visir via de gängse inköpsprocesserna insåg Nya Karolinska Sjukhuset att bristen skulle bli påtaglig om de inte agerade. De tog då beslut om att gå förbi högre hierarkier och köpa in skyddsutrustning på egen hand.

– Sjukvården lyckades skapa en kultur där de spontant vågade experimentera och komma med kreativa lösningar som löste deras problem. Det visade sig väldigt lyckosamt, säger Fernholm.

Våga lösa problem annorlunda

Enligt Fernholm finns det inte ett enhälligt svar på varför vissa organisationer lyckas bättre än andra under tider av förändring eller vid plötsliga kriser. Det beror på organisationens förutsättningar, miljön de arbetar inom samt vilka tjänster de tillhandahåller. Utgångspunkten är dock att vi inte kan vara statiska i en dynamisk miljö där förutsättningarna förändras fundamentalt.

– I kriser måste man därför förändra beteenden och arbetssätt och våga tänka på nya sätt för att lösa problem. Då vill man inte ha en ledare som söker trygghet i tidigare kända rutiner och vägar, utan snarare en ledare som vågar leva i förändringen, medveten om sin okunskap om vad som händer runt hörnet, säger Fernholm.

Acceptera att du inte vet allt

Som ledare måste du därför acceptera att du inte vet hur världen kommer att förändras och att du inte kan förutse allt i dina prognoser. Du måste förstå att du inte kan hålla fast vid gamla rutiner, utan tillåta lösningar att komma från oväntade håll.

– Om du har denna insikt kommer du som ledare också våga agera därefter i stället för att vänta på svar som aldrig kommer – eller kommer för sent, säger Fernholm.

Ett exempel på detta är när modehuset Gucci hamnade på efterkälken i digitaliseringen. De tillsatte då en skuggstyrelse med unga, innovativa medarbetare som kom med förslag på lösningar som resulterade i att Gucci testade nya marknadsföringskanaler. Detta ledde till att bolaget lockade till sig fler unga till varumärket och att de gjorde succé på TikTok med resultatet att försäljningen vände uppåt.

Att skapa modiga medarbetare

Exemplet med Gucci visar att en viktig del i ett modigt ledarskap är att ge utrymme till medarbetare att experimentera och testa nya lösningar för att bemöta nya situationer och tänja på gränser. Att skapa modiga medarbetare kräver att vi utsätter gruppen för risk i stället för att skydda dem från risk, vilket kan vara frestande som ledare.

Hur lyckas man då som ledare skapa en trygg grupp där medarbetare vågar agera och experimentera?

– Att ha en fundamental psykologisk trygghet i gruppen som gör att vi inte bestraffar varandra när vi misslyckas är otroligt viktigt. Några saker som fostrar denna viktiga egenskap i gruppen är att man som ledare är tillgänglig och välkomnande, visar brister och höjer fel som lärande samt att man använder direkt språk i gruppen.

Fernholm fortsätter och avslutar:

– När ni väl har den grundläggande tryggheten så är det ett misstag att därefter försöka skapa ännu mer trygghet genom att minimera riskerna man behöver ta för att bemöta förändringen i världen. Man behöver trygghet i gruppen för att kunna ta risker. Trygghet utan risker leder inte till mod. Man kan aldrig vara modig utan något att vara modig inför, säger Fernholm.

Tyckte du att denna blogg var intressant och vill veta mer? Just nu har vi ett specialerbjudande på Nicholas Fernholms bok. Om du mailar honom på boka@nicholasfernholm.com och uppger ”Meritmind” så kan du köpa ett signerat ex för
190 kr (ord. pris 282 kr) + frakt.

 

Om Nicholas Fernholm
Nicholas Fernholm nominerades till Årets talare 2022, vann Talare talang 2018 och har föreläst för flera av Sveriges största organisationer på temat förändringsarbete, komplexitet och digitalisering. I början av coronapandemin var han logistikansvarig för SLSO under uppbyggnaden av Älvsjö pandemisjukhus och blev senare en av projektledarna för inköp av skyddsutrustning till Region Stockholm.

Henrik Aldegren
Vill du att ditt företag ska öka chanserna att lyckas i tider av förändring?

Kontakta Henrik Aldegren så berättar han hur Meritmind kan hjälpa dig.

henrik.aldegren@meritmind.se

Skrivet av: Mathias Johansson