Rekrytera inför en oklar framtid: Så ska du tänka nu

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Det råder ett nytt klimat på rekryteringsmarknaden. Behovet av nya kompetenser ritar om invanda mönster och sätter press på både rekryterare och företag. Mod och öppen inställning krävs för att hitta morgondagens talanger.

Den allmänna trenden när det kommer till rekrytering just nu är avvaktande, menar Anette Wickholm, rekryteringskonsult på Meritmind. I sin roll möter hon allt oftare företag som har svårt att fatta beslut. Bland annat motsvarar kandidaternas krav inte marknadens förväntningar.

– Efter pandemin har lönerna ökat på ekonomisidan, vilket också är ett dilemma för många kunder. Lönestrukturen på företaget motsvarar inte kandidaternas krav och att ta in en nyanställd på en lön som kraftigt avviker kan vara svårt. Dessutom ställer kandidaterna krav på kollektivavtal och pensionsavtal som kan vara svåra att möta upp mot, berättar Anette.

Kompetenser saknas inom hållbarhet och AI

Två områden som just nu utmanar är: Hållbarhet och AI. Nya EU-direktiv, som träder i kraft under 2024, ställer avsevärt hårdare krav på företagens hållbarhetsrapportering. Därför har efterfrågan på hållbarhetscontrollers ökat markant. Problemet är att tjänsten är ganska ny varför det finns få kandidater med denna erfarenhet på marknaden.

– AI ger företagen nya möjligheter att jobba mer effektivt. Inför den utvecklingen söker vi individer som ska komma in och se helt nya lösningar på väl invanda arbetsuppgifter. För att klara det måste personen vara väl insatt i den digitala verktygslådan och kunna åstadkomma något som ingen har gjort ännu. Den förmågan är svår att se i ett CV, menar Anette.

Hitta balans mellan kompetens och fallenhet

När både arbetsmarknad och arbetsgivare sätts under press är det extra värdefullt att ”tänka om” för att hitta personerna med de rätta talangerna. Men vad är egentligen talang? Linnea Bywall, Head of People på Alva Labs, menar att det finns en vaghet i begreppet och pekar på två aspekter:

– Det första handlar om vad man kan; vilka kunskaper och erfarenheter man har, att man kan ”checka av boxarna” med sitt CV. Sedan har vi vad forskningen menar med talang, vilket handlar mer om personens fallenhet och potential. Vi behöver ha med båda aspekter.

Mod och öppen inställning

Med AI kommer detta med att reflektera kring fallenhet och potential, att vara avgörande när det kommer till att hitta talanger.

– Att hitta talanger kan vara en utmaning som ställer nya krav på både oss som rekryterare och våra kunder. Det kräver ett öppet sinne och mod från kund och konsult. Vi får vara mer nyfikna och undersökande. Släpp en fast idé och ha tidigt en öppen kravprofil där både äldre och yngre förmågor kan passa in. Ja, en öppen inställning är absolut det viktigaste, det är verkligen något att tänka på, avslutar Anette Wickholm.

Se webbinariet om att rekrytera för framtiden ⇒

Läs mer om hur du hittar rätt förmågor för roller som ännu inte finns ⇒

Kontakta oss så berättar vi mer!

Skrivet av: Mathias Johansson