”Se rekryteringen som en möjlighet att utveckla organisationen”

blogg-v12-2023-Nya-EU-krav-på-hållbarhetsrapportering-så-påverkas-ekonomifunktionen

 

Med sin bakgrund som vd och sitt breda kontaktnät är Pontus Lasson väl rustad för att hjälpa sina kunder att göra framgångsrika rekryteringar inom ekonomiområdet. Här berättar han om sitt arbete och ger tips till dig som ska rekrytera.

Pontus Lasson är en engagerad rekryteringskonsult och genom sin tidigare erfarenhet som bland annat vd, styrelseledamot och assessmentkonsult, skaffat sig en förståelse för hur viktigt det är för företag och organisationer att rekrytera rätt personer till viktiga befattningar.

– I mitt arbete möter jag dagligen chefer och ledningsgrupper som är i behov av att rekrytera och eftersom jag själv varit i samma situation förstår jag deras utmaningar. Jag har också kunskap om finansiella processer och flöden och vet vad som krävs för att en ekonomiavdelning ska fungera optimalt, säger Pontus Lasson.

Värdefullt med nätverk

Under sin tid som rekryterande vd insåg han också värdet av att använda sig av en specialist i rekryteringsprocesser.

För att kunna rekrytera framgångsrikt är det en stor fördel att vända sig till ett företag som har ett stort nätverk inom det kompetensområdet där man söker kandidater. Det är precis så vi på Meritmind arbetar. Vi är specialister inom ekonomiområdet och våra Talent Acquisition Specialister arbetar dagligen med att kontakta ekonomer för att bygga vidare på vårt stora nätverk.

Testar i tidigt skede

För att hitta den bäst lämpade personen för ett uppdrag arbetar Pontus med kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Det innebär att Pontus och hans team använder både tester och strukturerade intervjuer i ett tidigt skede av processen.

– Testverktyg är bra eftersom de hjälper oss att bortse från faktorer som inte är relevanta för den aktuella rollen och det ger alla kandidater samma förutsättningar.

Tester är dock inte allt menar Pontus och förklarar att en person som får lägre testresultat kan visa sin kompetens genom praktiska exempel på en intervju. Och en person som inte har så lätt att finna sig i ett intervjusammanhang kan synliggöra sin kapacitet genom goda testresultat.

Vad tycker du är Meritminds viktigaste bidrag i en rekryteringsprocess?

– Våra kunder arbetar ofta som vd, eller CFO:er och de har ofta mycket på sitt bord. Vi kan bespara dem mycket tid. Dessutom har vi kunskap om arbetsmarknaden, samt en förståelse för vilka utmaningar som finns på en ekonomifunktion både i dag och i framtiden. Vi kan vara en coachande partner som utmanar kunderna och ger input kring den kompetens som de kan behöva komplettera teamet med. Dessutom är vårt stora nätverk helt avgörande för en bra rekrytering.

Pontus 3 tips till rekryterande företag

  1. Se rekryteringen som en möjlighet. En nyrekrytering är en chans för dig att utveckla inte bara den specifika rollen utan även hela teamet. Det är också ett bra tillfälle att reflektera över organisationen som helhet och identifiera vad som saknas och vad som kan tillföras.
  2. Prioritera rekryteringen. Det är viktigt att avsätta tid för intervjuer och att ha respekt för processen. Drar det ut på tiden är risken stor att de bästa kandidaterna går till något annat företag.
  3. Samarbeta med en erfaren rekryteringsbyrå. Ta kontakt med ett företag som har nätverk och erfarenhet av den kompetens ni söker. En sådan partner förstår dina krav och kan ge goda råd och agera som bollplank. Det sparar inte bara tid – du får också ett väldigt bra resultat i slutändan.

Kundcase:
Pontus Lasson rekryterade en proaktiv och affärsnära CFO till Hedson Technologies ⇒

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med din nästa rekrytering!

Skrivet av: Mathias Johansson