Framtidens ekonom – så blir du relevant och bygger värde för din organisation

Digitala intervjuer är här för att stanna

 

Konkurrensen är hård inom de flesta branscher. Verksamheter måste ständigt utvecklas för att fortsätta vara relevanta. Hur kan du som ekonomichef eller controller bidra med insikter och därmed bygga värde i organisationen? Här berättar entreprenören Helena Casserlöv-Kvist, vår grundare och vd, hur hon ser på modern verksamhetsstyrning och hur du som ekonom kan bli mer framåtlutad och relevant och få igenom dina idéer.

Bottnar i ett mindset

Rätt inställning är avgörande för att du som är ekonom ska kunna stödja organisationen, bli en viktig sparringpartner för affärschefer och vd och ge organisationen relevanta insikter.

– Du måste lägga energi och fokus på det som ni aktivt kan påverka och som gör skillnad för er som företag. Därtill bör även en omvärldsbevakning finnas och relateras till. Sätt dig in i bolagets affär och ta reda på vad som driver intäkter och kostnader, säger Helena Casserlöv-Kvist.

Vika är era kunder? Vad erbjuder ni dem? Hur fungerar er försäljning, era inköp, er leverans och er utveckling? Vilka är era huvudsakliga processer och hur fungerar de idag? Vem/vilken del av organisationen gör vad? Hur kan chefer och medarbetare påverka för att verksamheten ska utvecklas och fungera bättre?

Styr åt rätt håll

Det är också viktigt att du är väl insatt i bolagets strategi och affärsmål för att du som ekonom ska kunna ge rätt ekonomiska råd, bidra till att ni jobbar mot uppsatta mål och styra mot rätt beteenden.

– Genom att ha koll på affärsmålen kan du sätta rätt KPI:er och mäta det som skapar värde för er och som säkerställer att ni styr åt rätt håll. Det handlar om att styra hela företaget, inte bara redovisa och rapportera, säger Helena Casserlöv-Kvist.

Har ni fokus på tillväxt? Behöver ni öka er effektivitet eller få bättre kostnadskontroll? Vill ni bli marknadsledande eller få bättre lönsamhet? Vad behöver ni göra för att nå era mål?

Bli mer framåtlutad och relevant

För att bli mer framåtlutad och relevant måste du börja med att fundera på hur väl du och din grupp känner till er verksamhet i dag och vad du kan göra för att förbättra verksamheten i framtiden.

– Det handlar inte bara om att analysera och följa upp siffrorna, utan också om att agera och kommunicera med affärschefen när du ser att det finns potential att förbättra något område. Be affärschefen ge förslag på förändringar men nöj dig inte med det. Följ upp och säkerställ att åtgärderna faktiskt genomförs. Genomförs inte åtgärderna, påminn och tag sedan upp behovet av förändring högre upp i företaget så att de kan hjälpa till att prioritera med affärschefen, menar Helena Casserlöv-Kvist.

På vilket sätt stödjer du verksamheten idag och vad behöver du förändra för att bli ett bättre stöd och för att hjälpa organisationen prioritera och fatta affärsmässiga beslut? Vad behöver du börja göra, fortsätta att göra och sluta göra för att bidra på bästa sätt?

Automatisering och strukturering av data– viktiga nycklar

Genom att automatisera processer kan du frigöra tid från icke värdeskapande arbete för att i stället lägga mer tid på den viktiga analysen och på arbete som verkligen ger affärsnytta. Genom att säkerställa en god datakvalitet undviker du felaktiga analyser och ifrågasättande ifrån organisationen om det du visar är korrekt.

– Det tar tid och kan kosta pengar att genomföra de förändringar som krävs för att stödja din organisation på bästa sätt. Du behöver rätt kompetens och tillräckligt med resurser. Vissa delar kanske ryms inom ditt mandat, men större förändringar och investeringar behöver du ”sälja” in så att du få de resurser du behöver.

Här kan du läsa mer om hur du kommer i gång med automatisering ⇒

Så får du igenom dina idéer

För att få igenom dina idéer måste du få din chef/ledningsgrupp att förstå vilka fördelar förändringen ger dem – ”what’s in it for them” – både personligen och för företaget.

– Alla vill känna sig framgångsrika, kunna sova gott om natten och känna att de bidrar. Det som gör företaget/divisionen/gruppen framgångsrikt, gör ju även dess chef och medarbetare framgångsrika. Du behöver visualisera och måla upp en bild av framtiden som är så tydlig att de ser den framför sig och börjar längta efter den. Då kommer du att kunna få igenom dina idéer, säger Helena Casserlöv-Kvist.

Vill du göra din ekonomifunktion mer framåtlutad och relevant? Vi kan hjälpa dig på vägen. Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt möte!

 

Helena Casserlöv-Kvist, vd

Telefon: 08-616 99 60

 

Henrik Aldegren, CCO

henrik.aldegren@meritmind.se
Telefon: 072-733 69 74

 

Skrivet av: Mathias Johansson